Poranek z Pobożnym, wieczór z Piłsudskim

   U legnickich franciszkanów jednego dnia odbyły się dwa ważne spotkania inteligencji katolickiej. Najpierw spotkali się członkowie Bractwa Henryka Pobożnego, później Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90.

[image]Walne Zebranie Bractwa Henryka Pobożnego było okazją
m. in. do przyjęcia sprawozdań z działalności za ubiegły rok. Roman Tomczak /Foto Gość

   - Historycznie można poprowadzić bezpośrednią linię od Henryka Pobożnego do Józefa Piłsudskiego. Biegnie ona biografiami ludzi, którzy poświęcili swoje życie obronie naszego kraju, wiary i cywilizacji - mówił w Legnicy Tomasz Łysiak.
   Pisarz (m. in. „Psy Tartaru”), autor scenariuszy filmowych, w tym do powstającego filmu „Legiony”, publicysta i współzałożyciel Bractwa Henryka Pobożnego po raz kolejny był gościem Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90. Sobotnie (18.02) spotkanie, zorganizowane jak zwykle w klasztorze oo. franciszkanów przy ul. Rataja, rozpoczęła Msza św. w intencji „narodu polskiego, aby dążył do pojednania i zgody”. Tomasz Łysiak przyjechał do Legnicy z wykładem pt. „Józef Piłsudski – marzyciel i strateg“.
   W swoim wystąpieniu skupił się głównie na tej części biografii Komendanta, która dotyczyła jego działalności konspiracyjnej i tworzeniu legionów, ale przede wszystkim pobycie Piłsudskiego na syberyjskim zesłaniu. To tam, zdaniem Łysiaka, z Piłsudskiego rewolucjonisty i marzyciela narodził się Piłsudski strateg i realista.
   Tego samego dnia co wieczorne spotkanie DLP '90, w klasztorze franciszkanów przy ul. Rataja miał miejsce kolejny Dzień Skupienia Bractwa Henryka Pobożnego. Spotkanie rozpoczęła Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk – członek Bractwa. Po Mszy św. wysłuchano dwóch wystąpień. Pierwszym była katecheza ks. prof. Papieskiego Wydziału Teologicznego dr hab. Bogusława Drożdża (kapelana Bractwa). Następnie temat zapomnianej historiografii Śląska przybliżył zebranym Arkadiusz Muła, historyk sztuki, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaworze.
   Dzień skupienia Bractwa był też okazją, aby porozmawiać o toczących się staraniach o wyniesienie na ołtarze Henryka Pobożnego. Wszystko wskazuje na to, że jego proces beatyfikacyjny ruszy jeszcze w tym roku. W najbliższym czasie spodziewana jest także oficjalna decyzja biskupa legnickiego w sprawie powołania postulatora, czyli osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i przeprowadzenie procesu beatyfikacyjnego.

■ Roman Tomczak – „Gość Niedzielny” (19.02.2017)
http://legnica.gosc.pl/doc/3708502.Poranek-z-Poboznym-wieczor-z-Pilsudskim

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl