Nagrania audio Dnia Skupienia

[image]Homilia ks. prof. dr. hab. Stanisława Araszczuka (Członek Bractwa)
Drodzy w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!
Zdarzenie na Górze Tabor, o którym słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii nie jest czarodziejską sztuczką, ani magicznym trikiem. Jezus objawia swoją prawdziwa, Boską naturę. Sam Bóg Ojciec potwierdza ten fakt słowem: „To jest mój Syn umiłowany…”.
Pytanie po co? O co chodzi Jezusowi w tym, bądź co bądź, spektakularnym wydarzeniu?
Wysłuchaj całej homilii
[image]Konferencja duchowa ks. prof. PWT dr. hab. Bogusława Drożdża (Kapelan Bractwa)
Bardzo serdecznie wszystkich witam!
Klimat sobotni, a jednocześnie też i życie Kościoła sprawia, że trzeba pamiętać o Maryi. Mówię szczególnie o sobocie, bo wiemy, że z Maryją szczególnie dość często kojarzymy środy… Moją konferencję duchową chciałbym poświęcić Maryi, nawiązując do tych słów, które słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii: „To jest mój Syn umiłowany… Jego słuchajcie”.
Wysłuchaj całej konferencji
[image]„Bitwa pod Legnicą i zapomniana historiografia Śląska” (Arkadiusz Muła – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaworze, Członek Bractwa).
Wydarzenie Bitwy pod Legnicą oraz heroizm księcia Henryka Pobożnego zostały zobrazowane w sztukach pięknych, którym w pierwszej połowie osiemnastego stulecia nadano wyjątkową, barokową oprawę. Wizualizacja wydarzeń z 1241 r. jest dziś dla badaczy, zwłaszcza historyków sztuki niedocenionym źródłem historiografii. Cennym ze względu na samą recepcję zjawiska, przez pryzmat wysublimowanego, artystycznego medium.
Wysłuchaj całej prelekcji


(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl