Ratujemy dziedzictwo Piastów Śląskich – w 1050 rocznicę Chrztu Polski

   Projekt realizowany jest przez Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu oraz Muzeum Regionalne w Jaworze, w związku z przypadającą w 2016 roku 1050 rocznicą Chrztu Polski. Przedsięwzięcie wspiera finansowo Fundacja Polska Miedź. Ma ono na celu przybliżenie mieszkańcom regionu dziedzictwa Piastów Śląskich będących w prostej linii potomkami Mieszka I, który w 966 roku wprowadził chrześcijaństwo w Polsce.
   Głównym przedsięwzięciem projektu jest konserwacja mocno zniszczonego, reprezentacyjnego XVII-wiecznego portretu ostatniego Piasta, księcia Jerzego Wilhelma. Stanowi on własność Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Ma on też na celu popularyzację wiedzy o polskiej dynastii wśród społeczności dolnoślązaków, w miejscach szczególnie związanych z życiem i działalnością piastowskiego rodu. Prezentacji portretu Jerzego Wilhelma w trzech miastach (Wrocław, Legnica, Jawor) towarzyszą materiały dydaktyczne poświęcone konserwacji obrazu i historii Piastów, ich znaczeniu we wprowadzaniu chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Pierwsza prezentacja obrazu zaplanowana jest na dzień 21 listopada 2016 roku w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu w rocznicę śmierci ostatniego Piasta.
   Kolejne otwarcie przewidziane jest na dzień 8 lutego 2017 roku w miejscu pochówku przedstawicieli ostatnich Piastów z linii brzesko-wołowsko-legnickiej. W tym dniu 342 lata temu Jerzy Wilhelm został pochowany w Mauzoleum Piastów w Legnicy. W kopule mauzoleum pokrytej freskami przedstawiono gloryfikację dynastii. W bocznych polach widzimy między innymi pierwszych piastowskich władców Polski: legendarnego Piasta, jego syna Siemowita oraz Mieszka I. Pod kopułą na postumentach znalazły się cztery alabastrowe figury: Jerzego Wilhelma, jego rodziców i siostry. Rzeźby oraz wystrój malarski kaplicy wykonał w XVII w. wybitny wiedeński artysta Matthias Rauchmiller. Konserwacji fresków w latach 1900-1908 podjął się Joseph Langer z Ziębic, uzdolniony malarz, kolekcjoner dzieł sztuki i konserwator.
   Ostatnia prezentacja będzie miała miejsce 11 listopada 2017 roku w Muzeum Regionalnym Jaworze. Jawor przez długie lata był siedzibą księstwa świdnicko – jaworskiego, którym władanie rozpoczęli Piastowie w okresie rozbicia księstwa legnickiego.
   Prezentacji obrazu towarzyszą wykłady, koncerty muzyki barokowej oraz lekcje muzealne.

Partnerzy projektu:
   Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu
      48-300 Wrocław, pl, Katedralny 16

   Muzeum Regionalne w Jaworze
      59-400 Jawor, ul. Klasztorna 6

   Duszpasterstwo Ludzi Pracy '90
      przy Zakonie Braci Mniejszych
      ul. Macieja Rataja 23, 59-220 Legnica

   Parafia Św. Jana Chrzciciela i Klasztor Franciszkanów
      ul. Zbigniewa i Michała 1, 59-220 Legnica


Więcej o projekcie w Radiu Plus Legnica:
„Jerzy Wilhelm już na pokaz” http://www.legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-kultura/24-kultura-jawor/13847-jerzy-wilhelm-juz-na-pokaz
„Książe Jerzy Wilhelm od środy w Legnicy” http://www.legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-kultura/21-kultura-legnica/14953-jerzy-wilhem-od-srody-w-legnicy
„Portret Jerzego Wilhelma zaprezentowany” http://www.legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-kultura/21-kultura-legnica/14975-portret-jerzego-wilhelma-zaprezentowany

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl