Konferencja o św. Jadwidze

   Obecny rok w całej metropolii wrocławskiej obchodzony jest jako Rok Jadwiżański. Jego uroczysta inauguracja miała miejsce 16 października ubiegłego roku. Ma to związek z 750. Rocznicą kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej – patronki Dolnego Śląska.
   Św. Jadwiga mocno związana jest także z diecezją legnicką. W naszej diecezji jest 11 parafii, którym patronuje Księżna, są też kościoły filialne oraz szkoły noszące Jej imię, a w Legnickim Polu znajduje się Sanktuarium poświęcone św. Jadwidze Śląskiej.
   W ramach obchodów Roku Jadwiżańskiego w Legnicy zorganizowano konferencję naukową poświęconą tej wyjątkowej Świętej. Organizatorami spotkania, które odbyło się w sobotę 1 kwietnia w auli WSD w Legnicy, była diecezja legnicka, Wyższe Seminarium Duchowne, Duszpasterstwo Ludzi Pracy '90 oraz Bractwo Henryka Pobożnego.
[image]
[image]
[image]
   W ramach konferencji wygłoszono cztery wykłady. Jako pierwszy głos zabrał dr hab. prof. Wojciech Mrozowicz (UWr), który wygłosił prelekcję pt. "Kodeksy jadwiżańskie w tradycji przekazu źródeł do biografii i kultu św. Jadwigi Śląskiej". Na temat "Krąg rodzinny św. Jadwigi Śląskiej w tzw. kodeksie trzebnickim z początku XIV wieku" mówiła natomiast dr Anna Sutowicz z Wrocławia. Następnie głos zabrał ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk, który wygłosił wykład pt. "Przymioty duchowości św. Jadwigi Śląskiej w świetle bulli kanonizacyjnej". Ostatni z wykładów "Św. Jadwiga Śląska w sztuce śląskiej na obszarze diecezji legnickiej" wygłosił ks. dr Stanisław Szupieńko.
   Poruszane podczas konferencji tematy zamknęła dyskusja wśród uczestników, która dotyczyła treści zawartych w prezentowanych wykładach.
   Rok Jadwiżański potrwa do 16 października 2017 r.

■ Monika Łukaszów – „Niedziela” 15/2017 - więcej zdjęć: www.niedziela.pl

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl