O papieżu polaku i orędziu fatimskim

[image]   Gościem kolejnego spotkania członków i sympatyków Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90 był Paweł Zuchniewicz. Prelegent przygotował i przedstawił wykład o tajemnicy fatimskiej w kontekście życia i posłannictwa Jana Pawła II.
   - Z objawieniami Matki Bożej wiązały się już jego narodziny – 18 maja, po godz. 17. Ta sama godzina pojawia się 16 października 1978r., w drugim kluczowym etapie jego życia, kiedy został papieżem. I wreszcie 13maja 1981r., godz. 17.17, czas zamachu na życie Jana Pawła II, o którym sam napisał: "Doznałem wówczas śmiertelnego zagrożenia życia i cierpienia, a równocześnie wielkiego miłosierdzia. Za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej życie zostało mi na nowo darowane". Ojciec Święty otarł się o śmierć, w niewątpliwie cudowny sposób został od niej ocalony i stał się rzecznikiem orędzia, które w 1917r. usłyszeli Łucja, Hiacynta i Franciszek – mówił w Legnicy P. Zuchniewicz.
t]Zamachowi na życie papieża poświęcił więcej miejsca. Prelegent skupił się też na tzw. rewolucji kulturalnej propagowanej przez Szkołę Frankfurcką i związanym
z tym programem panseksualizmie, opartym na szukaniu przyjemności i obalaniu tradycyjnych relacji między mężczyzną a kobietą. - Kluczowe było tu zniszczenie instytucji rodziny jako podstawowego porządku społecznego. W tym kontekście głębokiej wymowy nabierają słowa Matki Bożej, która kilka razy objawiała się Hiacyncie, gdy umierająca dziewczynka znajdowała się w szpitalu w Lizbonie. Maryja powiedziała jej m.in., że "najwięcej ludzi trafia do piekła przez grzechy nieczystości" – mówił prelegent.
   Paweł Zuchniewicz to polski dziennikarz, autor książek, dźwiękowych reportaży i słuchowisk poświęconych papieżowi Polakowi. Obsługiwał pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny, a także międzynarodowe spotkania z udziałem Ojca Świętego.

■ toro – „Gość Niedzielny” nr 26 z 2 lipca 2017 r.

(c) 2006-2021 http://www.dlp90.pl