Skupienie u grobu księżnej Anny

   W 752. rocznicę śmierci, 24 czerwca, u grobu księżnej Anny znajdującego się w kościele św. Jadwigi we Wrocławiu miało miejsce spotkanie Stowarzyszenia Sióstr i Braci Henryka II Pobożnego i Anny Śląskiej w Legnicy.

[image]
W murach Zespołu Szkół Urszulańskich jest dostępne Mauzoleum Piastów Śląskich

   Kościół ten znajduje się w kompleksie Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, które mają tu swój klasztor, a także renomowany Zespół Szkół Urszulańskich. Mszy św. przewodniczył ks. prof. Stanisław Araszczuk, postulator procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka II Pobożnego.
   - Dzisiaj chcemy w tym miejscu dziękować Bogu za dzieło księżnej Anny Śląskiej, świątobliwej fundatorki klasztorów św. Macieja, św. Klary, św. Jakuba we Wrocławiu oraz klasztoru w Krzeszowie, z okazji 752. rocznicy jej śmierci. Chcemy tez prosić Boga o błogosławieństwo dla podjętych starań o wyniesienie na ołtarze księcia Henryka II Pobożnego – mówił ks. Araszczuk, zapraszając do wspólnej modlitwy.
   Homilię wygłosił ks. Marian Kopko, kustosz sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. - Nam, na dzisiejsze trudne czasy, są potrzebni tacy mężowie stanu jak Henryk Pobożny, który umiał przeciwstawić się pochodowi tatarskich hord niszczących chrześcijaństwo oraz jego małżonka Anna – mówił ks. Kopko.
   Przypominając postać małżonki księcia Henryka, zwrócił uwagę, że – według dostępnych nam źródeł – trzy kobiety wywarły wpływ na obraz świętości księżnej Anny: ciotka Elżbieta księżna turyńska, siostra Agnieszka klaryska praska, a przede wszystkim jej teściowa św. Jadwiga Śląska.
   - Przełomem w życiu Anny stała się śmierć jej męża Henryka na polach legnickich, po której ona na krótko objęła samodzielne rządy w księstwie. Po tym okresie księżna oddała się bez reszty dziełom charytatywnym i wspieraniu licznych fundacji. W tych środowiskach należy poszukiwać pierwszych śladów tradycji o jej pięknym, świętym życiu. Biografowie skupiają swoją uwagę na jednej z jej cech – na naśladowaniu jej teściowej, księżnej Jadwigi. Obserwując zachowania św. Jadwigi, pozostawała jej posłuszna. Wychowała dzieci według jej wskazań, razem uczestniczyły w nabożeństwach, od niej uczyła się hojności w kontaktach z ubogimi i potrzebującymi pomocy mówił kaznodzieja.
   - Jest też fundatorką klasztorów. Mogę powiedzieć – jako obecny kustosz w Krzeszowie – że dzięki niej mam pracę, bo wśród tych fundowanych klasztorów znalazło się także opactwo w Krzeszowie – dodał.
   Nawiązał też do historii Krzeszowa i niezwykłej obecności w nim najstarszego w Polsce wizerunku Matki Bożej Łaskawej, którego 20. rocznicę koronacji przez papieża Jana Pawła II w tym roku obchodzimy.
   Podsumowując dzieła księżnej i świadectwa jej życia, stwierdził: - Wierzę głęboko, że kiedyś księżna Anna i Henryk Pobożny zostaną wyniesieni na ołtarze. Niech się tak stanie.
   Liturgia Mszy św. była ubogacona śpiewem sopranistki Magdaleny Marchewki, przy akompaniamencie Kamili Łopatki.
   Po spotkaniu modlitewnym miały też miejsce wykłady: Tomasza Łysiaka (pisarz, dziennikarz) pt. „Henryk Pobożny – rycerz i obrońca cywilizacji chrześcijańskiej” oraz dr Anny Sutowicz (historyk, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana) pt. „Święta, pobożna i sprawiedliwa. Księżna Anna oczami klarysek wrocławskich”. Była też możliwość zwiedzenia znajdującego się tu Mauzoleum Piastów Śląskich, opactwa oraz refektarza zakonnego połączonego z wykładem s. dr Darii Klich OSU (historyk, archiwistka) pt. „Urszulanki wrocławskie wobec dziedzictwa księżnej Anny Śląskiej”.
   Zapis wykładów jest dostępny na stronie internetowej Sióstr Urszulanek: www.osu-wroclaw.ownlog.com.

■ Ks. Piotr Nowosielski – „Niedziela” nr 30 z 23 lipca 2017

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl