Wytrwała praca nagrodzona

   Liczne konferencje, sympozja i konkursy to tylko niektóre z inicjatyw, które na co dzień podejmuje dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, a zarazem kapelan Civitas Christiana. Te wszystkie dzieła prowadzone przez ks. Bogusława Drożdża zaowocowały przyznaniem mu wyjątkowego odznaczenia.

[image]
Medal z wyrytymi słowami św. Jana Pawła II "Budujcie Civitas Christiana" wręczył
ks. Bogusławowi przewodniczący Stowarzyszenia Tomasz Nakielski


   Ksiądz prof. dr hab. Bogusław Drożdż, za promowanie katolickiej nauki społecznej, otrzymał Złotą Odznakę Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Uroczystość wręczenia odznaki odbyła się 26 czerwca br. w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy. W uroczystości wzięli udział m.in. bp Marek Mendyk, ks. kanclerz Józef Lisowski, ks. Stanisław Araszczuk, ks. Jarosław Kowalczyk, senator Dorota Czudowska, przewodniczący Rady Miasta Legnicy Wacław Szetelnicki, a także przedstawiciele Civitas Christiana z Warszawy, Wrocławia i Legnicy, na czele z przewodniczącym miejscowego oddziału panem Andrzejem Tomaszewskim.
   Medal z wyrytymi słowami św. Jana Pawła II „Budujcie Civitas Christiana” wręczył ks. Bogusławowi przewodniczący Stowarzyszenia Tomasz Nakielski.
   – „Napisz na piasku, co dajesz, a wyryj na skale, co otrzymujesz”. I dzisiaj byśmy chcieli trochę na skale wyrysować nasze podziękowania dla Księdza Profesora, naszego asystenta Bogusława Drożdża – mówił prezes Nakielski podczas uroczystości. – Dziękujemy w dwóch wymiarach. Po pierwsze, jako przedstawiciele laikatu w Polsce, jesteśmy wdzięczni Księdzu, za ten dorobek naukowy, pasterski i kapłański. Za tą wrażliwość społeczną w publikacjach, które Ksiądz profesor podejmuje. One są niezwykle istotne. Dzisiaj ewangelizowanie kultury społecznej jest ogromnie ważne. I my świeccy, bez takiej inspiracji nie damy sobie rady. Potrzebujemy przewodników. A drugi wymiar, to ten bardziej organizacyjny. Ksiądz Profesor jest naszym asystentem, który rzeczywiście angażuje się w życie Oddziału i od strony intelektualnej, ale również duszpasterskiej i ludzkiej. Jest to taka teologia obecności kapłana w organizacji świeckiej. I za to wszystko Księże Profesorze wyrażamy głęboką wdzięczność.
   Dziękując za przyznane odznaczenie ks. Drożdż powiedział: – To jest dla mnie duża motywacja do pracy. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana promuje Społeczną Naukę Kościoła. Jestem świadomy, że ta dziedzina jest bardzo potrzebna dzisiejszemu społeczeństwu. Wiem, że papież Franciszek jest wyczulony na sprawy społeczne, co też bardzo mocno podkreśla w swoim nauczaniu. Wtedy, kiedy mówi, że ewangelizacja byłaby pozbawiona wymiaru społecznego, to sama z siebie od razu uległaby zniekształceniu. Te słowa wywarły na mnie dość poważny wpływ i wziąłem je sobie do serca, aby nie zniekształcać ewangelizacji. Aby nowa ewangelizacja, duszpasterstwo, apostolstwo były właściwe na te czasy potrzebują wymiaru społecznego. Pomocą, mobilizującą mnie do tego, aby o tym nikt nie zapominał, jest Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Stąd też dziękuję Panu Bogu, że dał mi możliwość rozwijać się i służyć, poprzez to, że jestem kapelanem tego Stowarzyszenia w tej właśnie sprawie – mając na myśli ewangelizację – mówił Laureat.

■ Monika Łukaszów – „Niedziela” nr 28 (1244) z 9 lipca 2017

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl