Henryk i Anna

Nro 1. Chór. andante con devotione. [umiarkowanie wolno, nabożnie ze skupieniem]
1. Chór
Pan będzie strzegł twego
wyjścia i przyjścia.
Pan będzie strzegł twego wyjścia i
przyjścia, Pan będzie strzegł twego
wyjścia i przyjścia.
Teraz i po wsze czasy, teraz
i po wsze czasy,
teraz i po wsze czasy.
recit.: [recytatyw:]
aria [aria]
duetto [duet]

s. 2
recit: [recytatyw:]
Panie Tobie cześć! Jemu służymy,
On nas osłania teraz i na wieki!
Chór. allegro [szybko]
Niech się radują wszyscy, którzy pokładają
nadzieję w Bogu, na wieki będą wznosić okrzyki radości
i zamieszka pośród nich,
i zamieszka pośród nich, zamieszka
pośród nich. Panie, Ty wieńczysz nas
Swoją dobrocią, Panie, Ty wieńczysz nas
Swoją dobrocią, jak tarczą, Panie, osłaniasz, Ty wieńczysz nas
Swoją dobrocią,
Niech się radują wszyscy, którzy pokładają
nadzieję w Bogu, na wieki będą wznosić okrzyki radości.

s. 3
i zamieszka pośród nich,
i zamieszka pośród nich, zamieszka
pośród nich, będą wznosić okrzyki radości,
będą wznosić okrzyki radości na wieki,
będą wznosić okrzyki radości
na wieki, będą wznosić okrzyki radości
na wieki, będą wznosić okrzyki radości
na wieki, będą wznosić okrzyki radości
na wieki, będą wznosić okrzyki radości
na wieki, będą wznosić okrzyki radości
na wieki, na wieki, na wieki,
na wieki.

s. 4
vivace [żywo]
Nro 2. Chór ludzi pracy.
Rześkie piosnki
przy robocie, służą sile i ochocie
przy robocie, służą sile i ochocie
rześkie piosnki przy robocie, służą
sile i ochocie, kiedy słońce nuży
skwarem, kiedy
słońce nuży skwarem.
Rześkie piosnki przy robocie
służą sile i ochocie, aż ku
wieczorowi, kiedy pada cień
niosąc orzeźwienie
chyli się już dzień.

s. 5
chyli się już dzień, aż ku
wieczorowi , kiedy pada cień
niosąc orzeźwienie chyli się
już dzień, chyli się już dzień,
aż ku wieczorowi,
chyli się już dzień, aż ku wieczorowi, kiedy
pada cień, niosąc orzeźwienie,
chyli się już dzień, chyli się już dzień
chyli się, chyli się już dzień.
chyli się, chyli się już dzień. Rześkie piosnki
przy robocie, służą
sile i ochocie,

s. 6
aż ku wieczorowi , kiedy pada cień
niosąc orzeźwienie chyli się
już dzień,
chyli się już dzień
aż ku wieczorowi chyli się już dzień
aż ku wieczorowi chyli się
już dzień, aż ku wieczorowi
chyli się już dzień
chyli się, chyli się
chyli się już dzień
chyli się już dzień.

(recit. terzetto i recit. tacet) [recytatyw tercet i recytatyw milczy]

s. 7
Chór mniszek.
andante [umiarkowanie wolno]
Te ergo quaesumus tuis
famulis subveni: quos pretioso
sanguine redemisti.
andante. piu mosso.[umiarkowanie wolno, żywiej]
Chór więźniów.
Bo Pan wysłuchuje biednych
I swoimi więźniami nie gardzi.
Chór dziewic.
Per singulos di-
es benedicimus te et laudamus
nomen tuum in saeculum.
Cały chór. allegro maestoso. [szybko, majestatycznie]
Alleluja! Chwalcie Pana
Pan swoimi więźniami
nie gardzi,


s. 8
wszyscy, których Jadwiga posyła
do pracy, Pan swoimi więźniami nie gardzi.
Bo Pan wysłuchuje
biednych, swoimi więźniami nie gardzi,
swoimi więźniami nie gardzi Pan.
maestoso [majestatycznie]
In te Domine speravi
non confundar in aeternum, in ae-
ternum, in aeternum.
(Nro 3. recit tacet)[recytatyw milczy]
Henryk
duetto, andante [duet, umiarkowanie wolno]

I gdy rycerze wszyscy wraz

s. 9
za krzyżem do Prus ruszą, czyż i dla mnie, który od Ciebie pochodzę,
nie powinien zakwitnąć święty
wawrzyn? Zakwitnąć święty
wawrzyn? Święty wawrzyn?
Kościół wzywa mój miecz w odległe bezkresy,
Tobie zostaje miłość, Tobie zostaje miłość,
miłość, i błaga: o przywdziej welon zakonny,
o przywdziej welon,
przywdziej welon.

Chór duchownych.

s. 10
allegro agitato [szybko, niespokojnie, burzliwie]
Chór duchownych.
Boże, poganie przyszli
do Twego dziedzictwa Boże, poganie przyszli
do Twego dziedzictwa, poganie do Twego
dziedzictwa. Boże, poganie przyszli do Twojego
dziedzictwa, poganie przyszli, Boże
poganie przyszli do Twojego dziedzictwa,
do Twojego dziedzictwa poganie
przyszli, poganie przyszli,
Boże, poganie przyszli
poganie przyszli.
Wylej gniew swój,
wylej

s. 11
gniew swój,
na narody, które Ciebie nie uznają, nie
uznają, i na plemiona,
które nie wzywają Twego imienia , które
nie wzywają Twojego imienia.
Poganie przyszli ,
poganie przyszli,
Boże, poganie przyszli, poganie przyszli
poganie.

maestoso [majestatycznie]

s. 12
maestoso [majestatycznie]
Padając przed twym obliczem
błagamy, Panie, zmiłuj się!
Padając przed twym obliczem
błagamy, Panie, zmiłuj się! Zmiłuj Się!
andante [umiarkowanie wolno]
Wspomóż nas, będziemy Tobie dziękować na wieki,
na wieki. Wspomóż nas, wspomóż
nas, będziemy Tobie dziękować na wieki,
wspomóż nas, wspomóż nas, będziemy
Tobie dziękować na wieki
na wieki, będziemy Tobie
dziękować, będziemy Tobie dziękować
na wieki, na wieki

s. 13
na wieki, wspomóż nas,
wspomóż nas, będziemy Tobie dziękować na wieki
będziemy Tobie dziękować na wieki
dziękować na wieki, na wieki,
na wieki, wspomóż nas,
wspomóż nas będziemy Tobie dziękować
na wieki.
allegro [szybko]
I przez pokolenia
głosić, głosić
głosić Twoją chwałę.

s. 14
przez pokolenia -
głosić, głosić, głosić Twoją
chwałę, głosić Twoją chwałę.
Przez pokolenia głosić Twoją chwałę,
głosić Twoją chwałę, przez pokolenia
przez pokolenia, przez pokolenia
głosić Twoją chwałę, tak głosić,
głosić ,
głosić, głosić,
głosić Twoją chwałę, Twoją
chwałę.

Koniec części pierwszej.

s. 15
Anna.
Druga część.
moderato [umiarkowanie]
Chór. Wyruszający uczniowie
Wytęż słuch
na głos mojej modlitwy, Królu
mój i Boże! Od rana
przedstawiam Ci prośby
i czekam, bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu
miła nieprawość. Chwała Ojcu i
i Synowi
i Duchowi Świętemu!
Jak była na początku, teraz i zawsze
I na wieki wieków.
Amen!
(recit. tacet) [recytatyw milczy]

s. 16
Piosenka z chórem
Braciszkowie, rześkie piosnki
=Ci ufają , co zmierzają
skrócą drogę nam, ranek boski, zmyje troski
=naszej księżnej w ślad. I sztubacy, Ci biedacy
z naszych serc i dusz.
=bliscy sercu jej.
la la
la la
la la
Braciszkowie, rześkie piosnki, skrócą drogę
= Ci ufają , co zmierzają naszej Księżnej
nam, ranek boski, zmyje troski
=w ślad, I sztubacy, Ci biedacy
z naszych serc i dusz.
=bliscy sercu jej.


s. 17
(recit. i piosenka tacet)[recytatyw i piosenka milczą]
Chór. Dzięki, dzięki, dzięki o
Boże, błogosławisz nas przez umiłowaną Księżną.

(recit tacet) [recytatyw milczy]
Chorał.
O Śląsku, moja ojczyzno,
kraino pobłogosławiona jej modlitwą,
ludu rozpoznaj, czym obdarzył Cię Bóg. Weź sobie
do serca, cóż zdolna zdziałać
u Bożego tronu na twój
pożytek, tak tu jak i tam.

s. 18
Finał. Psalm.
Jesteś ucieczką
biednych grzeszników i wiesz jak
dopomóc ciężko doświadczonym.
Nasze serca truchleją z trwogi,
ponieważ matka chce opuścić
swoje dzieci.

quasi recit. [quasi-recytatyw] (Cały chór)
Któż pocieszy
więźniów? Któż będzie
osłaniał Twoich zbawionych?
andante [umiarkowanie wolno]
Maryjo przyjdź z pomocą,
Nie dopuść, o nie dopuść, byśmy już
dziś ostali się sierotami, nie zostawiaj nas

s. 19
bezradnymi na tym łez padole. Któżby
nam wtedy wskazał drogę do nieba,
nam, nam i wszystkim dzieciom
tej ziemi. Na rany Pana Ciebie błagamy,
wróć Boże Miły
Jadwidze siły, Maryjo dopomóż,
Maryjo dopomóż!

Anna
recit. [recytatyw]
Zbożne siostry widzicie,
w zdumienie wprawia mnie
wieść o sprawie, co się stała
gdym ja hen w dalekiej Pradze
naszej matki nie widziała?

s. 20
Panowie spieszyć muszą.

duetto, andante [duet, umiarkowanie wolno]
Ciężkie
te żałobne tony, sieką serce mi na pół ,
całe piękno, radość życia,
przemieniają w gorzki ból, przemieniają
w gorzki ból. Ciężkie Te żałobne tony
sieką serce mi na pół, całe piękno, radość życia,
przemieniają w gorzki ból, przemieniają
w gorzki ból, Ciężkie Te żałobne tony
sieką serce mi na pół ,
sieką serce mi na pół.
Choć to przecie Wola Boża,

s. 21
co spodoba Panu się,
musi także się wypełnić,
dusz zbawienie waży się,
dusz zbawienie waży się, dusz
zbawienie waży się, dusz zbawienie
waży się


recit [recytatyw]
Nieustannie chwalcie Pana!

attaca [wskazówka wykonawcza nakazująca wykonanie sąsiadujących ze sobą części lub wydzielonych fragmentów utworu muzycznego bez zaznaczenia przerwy między nimi]
Chorał

s. 22.
Chorał
Ciebie Boże wielbimy! Ciebie Stwórcę wszechmocnego,
Ze wszystkich sił wielbimy,
Ze wszystkich sił wielbimy,
Dawco wszystkiego dobrego,
w dobroci nieskończony,
bądź na wieki chwalony!

fine [koniec]

   [image]Nuty utworu z tekstem »»
   [image]Henryk i Anna – tekst w j. polskim z uwagami tłumacza »»


■ „Henryk i Anna” – tekst utworu muzycznego przetłumaczony z języka niemieckiego przez p. Magdalenę Michalik.

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl