Z „Rodłem” w XXI wiek

   Podczas 309. spotkania członków i sympatyków Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90, Tadeusz Szczyrbak wygłosił wykład pt. "Aktualność Prawd Polaków spod znaku Rodła w XXI wieku".

[image]
Tadeusz Szczyrbak jest prezesem Rodziny Rodła we Wrocławiu, osobą od wielu lat
zaangażowaną w rozpowszechnianie w Polsce idei Rodła. Roman Tomczak /Foto Gość


   Szczyrbak jest prezesem Rodziny Rodła we Wrocławiu, orędownikiem tradycji istniejącego od 1922 r. Związku Polaków w Niemczech. Prelegent mówił m. in. o historii mniejszości polskiej w Niemczech, która przetrwała w swojej polskości czasy hitleryzmu i okresu powojennego, a dziś temat ten jest niedostatecznie eksponowany, a czasami wręcz pomijany w głównym dyskursie publicznym i medialnym.
   - To zjawisko widoczne także dziś, że kiedy jakiś temat konsekwentnie się przemilcza, to tematu właściwie nie ma w świadomości społecznej i narodowej. Dlatego trzeba o tym mówić szeroko, „urbi et orbi”, żeby to wybrzmiało bardzo mocno – mówił.
   Prelegent odniósł się także do krytykowanej wielokrotnie przedwojennej narodowej Demokracji i Narodowych Sił Zbrojnych, które to organizacje miały znakomicie rozwiniętą siatkę wywiadowczą aż po Berlin, m. in. dzięki współpracy z Rodłem. Podawał także przykłady działań, które mogą pomóc w promowaniu Związku Polaków w Niemczech dziś i w najbliższej przyszłości.
   - To zadanie musi być „odrabiane” w domu, we własnych czterech ścianach. Mówię to dlatego, że w porównaniu z innymi obszarami polskiego patriotyzmu, np. kresowego, nie ma tego dziedzictwa w świadomości młodzieży. Idea „Rodła” i Prawdy Polaków nie są znane, lub są znane niewystarczająco. To należy zmienić – mówił w legnickim klasztorze franciszkańskim przy ul. Rataja Tadeusz Szczyrbak.

■ Roman Tomczak: https://legnica.gosc.pl/doc/4796082.Z-Rodlem-w-XXI-wiek (08.06.2018); powyższy artykuł został także opublikowany – pt. „Nasze zadanie domowe” – w wersji papierowej „Gościa Niedzielnego”, nr 24 z 17.06.2018 r.

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl