Dzień skupienia Bractwa Henryka Pobożnego

13 października 2018, Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Legnicy, ul. Macieja Rataja 23

10:00   Msza św. (przewodnictwo i homilia: ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk)

10:50   Konferencja duchowa (ks. prof. PWT dr hab. Bogusław Drożdż)

11:10   Przerwa kawowa

11:30   Informacja o aktualnej sytuacji Bractwa (Stanisław Andrzej Potycz)

11:50   Konkurs o polskich rycerzach – założenia projektu (Małgorzata Kupiszewska)

12:30   Inne projekty: członkowie honorowi i wspierający Bractwa; odznaka Bractwa; film dokumentalny o Bractwie ...

13:00   Dyskusja i sprawy różne

14:00   Obiad

ok. 14:30   Zakończenie części zamkniętej (z udziałem członków Bractwa)

16:00   Konferencja pt. „Od Henryka Pobożnego do rotmistrza Pileckiego”
(w ramach części otwartej Dnia Skupienia Bractwa)

- dr Anna Sutowicz (prelekcja o Henryku Pobożnym)
- red. Małgorzata Kupiszewska (prelekcja o rotmistrzu Witoldzie Pileckim)
- Stanisław Andrzej Potycz (moderator konferencji)

17:30   Zakończenie konferencji

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl