Walczyć ze spłyceniem, pracować dla głębi

   Gościem 311. spotkania Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90, był franciszkanin, o. Wacław S. Chomik. Zakonnik podjął próbę teologiczno-moralnej interpretacji pojęcia wolności jako daru i zadania.

   W jubileuszowym roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w całym kraju a także poza jego granicami, odbywają się patriotyczne uroczystości, spotkania, odczyty i prelekcje. Wiele z nich nawiązuje do pojęcia wolności, jako niezbywalnego prawa każdego narodu. Pojęcia niepodległości i wolności były też tematem wystąpienia o. Wacława S. Chomika.
[image]
   Przyznając, że przygotowany przez niego referat wpisuje się w narodowe obchody setnego jubileuszy niepodległości, franciszkański zakonnik zauważył, że jego zdaniem „tak naprawdę nie mamy dziś bytowania niepodległego państwa polskiego”.
– Sami musimy go stworzyć poprzez powstanie mentalne, moralne, kulturalne. Chodzi o powstanie, jak powiada publicysta Witold Gadowski, przeciw „Republice Okrągłego Stołu” i jej „luminarzom”, dowodzonym przez obce nam agentury. A zatem niepodległość Polski, o której chcę mówić jako dar i zadanie, to moment jej odzyskania w roku 1918 – mówił o. Chomik.
   W swoim wykładzie skupił się na odpowiedziach na pytania o sens odzyskania wolności jako daru Bożego, oraz jako zadania dla nas.
– Gdy patrzymy na niepodległą, wolną Polskę oczyma wiary, to w tym wydarzeniu historycznym z roku 1918 widzimy rękę Opatrzności Bożej – rękę Boga, z którym naród polski związał się na wieki przymierzem chrztu świętego w roku 966. Od tamtego czasu, od chrztu świętego, dzieje Polski, szczęśliwe i nieszczęśliwe, w każdym czasie naznaczone są obecnością Boga Ojca i Jego działania zbawczego w Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym. (…) Owszem, nie wykluczamy warunków politycznych w Europie, które doprowadziły Polskę do wolności. Jednakże w tym podłożu naturalnym upatrujemy zbawcze działanie Boga; zbawcze nie tylko w sensie duchowym, ale również biologicznym, fizycznym, historycznym. Chodzi tu o zbawienie integralne człowieka, wewnętrzne i zewnętrzne, a skoro człowieka, to też i jego historii – zaznaczył prelegent.
   Punktem wyjścia w odpowiedzi na pytanie o sens niepodległości jako zadania, było zadanie innego pytania: co było większym jarzmem niewoli Polaków w perspektywie dziejów zbawienia ludów i narodów, tj. w świetle głoszonej narodom Ewangelii – utrata niepodległości, czy grzechy narodu?
– Jarzmo zewnętrznie narzucone, czy wewnętrzne, grzeszne samo-uciemiężenie się Polaków? Zestawmy to zapytanie z pytaniem Jezusowym: „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?” (Mt 16, 26). Z tych słów wynika, że zewnętrzny wymiar wolności i szczęścia ludzkiego nie wypełni wolnością i szczęściem duszy ludzkiej, gdy będzie ona poddana niewoli grzechu – mówił w Legnicy o. Chomik.
   Zakonnik postuluje zatem powstanie z grzechów, czuwanie nad sumieniem i życie Eucharystią.
– Eucharystia uzdrawiała duszę naszych praojców, duszę zbolałą, a nawet skrwawioną, i wyzwalała w niej nadzieję wolności. I teraz znowu – teraz, kiedy tyle sił potrzeba naszemu narodowi aby zachować wolność zdobytą w roku 1918, trzeba żyć Eucharystią! To jest zadanie, odpowiedź na dar wolności – podkreślał.
Zakonnik zakończył swój wykład konstatacją o świętości ojczyzny i niepodległości.
– Wszystko, co dotąd zostało powiedziane, pragnę połączyć już nie tyle z nienawiścią do ojczyzny i narodu, której ruchy dziś obserwujemy, ale z groźbą choroby powierzchowności, niebezpieczeństwem spłycenia, które wydaje się ogarniać też nasze społeczeństwo polskie. Trzeba więc pracować dla odzyskania głębi, a jest to głębia prawdy i wolności, sprawiedliwości i miłości. W hierarchii wartości, te wymienione, o które należy zabiegać, by Polska była niepodległa, autentycznie wolna, stanowią szczyt „piramidy wartości” – są to wartości duchowe. To one winny być natchnieniem dla kształtowania się wartości niższego rzędu, z zakresu życia politycznego, społecznego i kulturowego, jak również dla materialnych dóbr człowieka. Prawda i wolność, sprawiedliwość i miłość.

■ Roman Tomczak – o wykładzie o. Wacława Stanisława Chomika pt. „Niepodległa, wolna Polska – dar i zadanie. Teologiczny i moralny aspekt 100. rocznicy odzyskania niepodległości” wygłoszonym w DLP ’90 (11.10.2018)

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl