Polska w Europie

Poglądy i teorie krakowskiego badacza – Feliksa Konecznego, stały się inspiracją oraz leitmotivem październikowego wykładu prof. Romualda Szeremietiewa.

[image]prof. dr hab. Romuald Szeremietiew © DLP Legnica


   Feliks Koneczny, profesor, polski historyk i historiozof zasłynął z oryginalnej teorii cywilizacji oraz nowatorskiego pomysłu prowadzenia badań porównawczych nad dziejami ludzkimi. Cywilizacja dla badacza to metoda ustroju społecznego, która istnieje wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z życiem zbiorowym. W obrębie cywilizacji mieszczą się jej „pododdziały” czyli kultury. Krakowski historyk wyróżnił siedem cywilizacji: łacińską, bizantyńską, arabską (cywilizacje średniowieczne) oraz chińską, bramińską, żydowską i turańską (cywilizacje starożytne). Tworzą one oddzielne ustroje społeczne, ekonomię, prawo, etykę, życie duchowe. Oddziałują na siebie nawzajem oraz nawzajem zwalczają się. Szczególną rolę przypisał cywilizacji łacińskiej – z rolą i obecnością Kościoła katolickiego – w orbicie której zaistniała i znajduje się kultura polska.
   W wykładzie prof. Romualda Szeremietiewa „Polska w Europie”, będącym ważnym elementem październikowego spotkania w Duszpasterstwie Ludzi Pracy '90, poglądy i teorie krakowskiego badacza, stały się inspiracją oraz leitmotivem wykładu – charakterystyki kultury polskiej, oceny zagrożeń i wpływów wynikających z geograficznego położenia naszego Kraju. By przekonać się, czy tezy oraz diagnozy obu badaczy są pasującymi i celnymi w opisie dzisiejszych „kłopotów” Polski z Europą i Polski w Europie, warto sięgnąć zarówno do lektury dzieł prof. Feliksa Konecznego, jak wykładu prof. Romualda Szeremietiewa*.
   Spotkanie miało swój wyjątkowy charakter, nie tylko ze względu na obecność dwóch wybitnych umysłów i postaci nauki polskiej, ale także legniczanina Zygmunta Urbana**. Jak we wstępie przypomniał słuchaczom prezes DLP '90 Andrzej Potycz: działacza legnickiej opozycji antykomunistycznej, współzałożyciela Duszpasterstwa – z okazji 90. rocznicy Jego Urodzin. Pan Zygmunt Urban jest znany wielu z Państwa. To wybitny legniczanin. Można powiedzieć o nim, że jest ojcem prawicy legnickiej.
   Romuald Szeremietiew przybliżył postać Zygmunta Urbana we wspomnieniu Jego zainteresowań dotyczących m.in. tożsamości Polski i Polaków oraz pracy, którą włożył – wraz z kilkoma nauczycielami – w odbudowę elity intelektualnej Legnicy.
To również dla Ciebie, Zygmunt. Tym zdaniem rozpoczął się wykład.

* https://www.legnica.fm/duszpasterstwo-ludzi-pracy/29535-romuald-szeremietiew-w-dpl-i-szkolach-srednich-foto-film
** była to obecność duchowa, ponieważ Z. Urban jest chory (przypis SAP)

■ Joanna Kielar – tekst został opublikowany na portalu legnica24h.pl: https://legnica24h.pl/polska-w-europie,3374,a.html

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl