ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski

UW i Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzciciela w Warszawie, członek PAN


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
30.05.2005 „Bajeczny świat apokryfów"

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl