Tomasz Gabiś

germanista, tłumacz, publicysta pism: „Arcana“, „Fronda“, „Nowe Państwo“, „Opcja na prawo“, redaktor naczelny pisma „Stańczyk“ (1990-2004), autor książki „Gry imperialne“


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
16.03.1994 „Wybrane wątki myśli politycznej Carla Schmitta"
24.04.1996 „Konserwatywna wizja świata"
29.04.1997 „Ameryka – błogosławieństwo dla świata, czy imperium zła?"
27.04.1998 „Teoria teorii spiskowych"
06.04.2000 „Czy imperium europejskie zwycięży w walce o świat?"
06.11.2003 „Przyczyny i cele wojny w Iraku"
13.11.2006 „Prawica europejska o jedności Europy"
14.01.2010 „Wybuch i przebieg II Wojny Światowej - najnowsze tendencje w historiografii niemieckiej”   »»    »»
27.03.2014 „Antyfeministyczna i antygenderowa opozycja w Niemczech”    »»    »»    »»

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl