dr Stanisław Krajski

wykładowca filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pisarz, publicysta


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
15.12.1997 „Współczesna masoneria polska a polityka"
30.03.1998 „Radio Maryja a kondycja polskiego Kościoła"
01.03.1999 „Traktat z Maastricht – podstawowy dokument Unii Europejskiej"
27.04.2000 „Kultura a rodzina"
06.09.2001 „Kościół przeciwko liberalizmowi"
11.10.2004 „Czy filozofia Konfederacji Barskiej jest znowu aktualna?"

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl