Antoni Koniuszewski

prezes Dolnośląskiego Oddziału Unii Polityki Realnej we Wrocławiu


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
19.10.1993 „Mesjanizm w historii narodu"
22.06.1994 „Dmowski – Piłsudski, próba bilansu"
05.04.1995 „Sztuka polityki"

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl