Adam Maksymowicz

redaktor naczelny czasopisma „Kopaliny” publicysta pism: „Niedziela“, „Opcja na prawo“, „Civitas Christiana“ i innych; Prezes Stowarzyszenia Związek Dolnośląski

kliknij by powiększyć    Redaktor naczelny tygodnika katolickiego "Niedziela" 15 września 2012 r. przyznał Panu Adamowi Maksymowiczowi medal MATER VERBI – jako wyraz podziękowania za cenne teksty dla „Niedzieli” (o spotkaniach w Duszpasterstwie Ludzi Pracy ’90 w Legnicy).
   Dyplom okolicznościowy »»
   Nagrodzony „Mater Verbi” »»
   Kronikarz Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90 »»

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
06.01.2000 „Święta Joanna d'Arc – katolicki wzór cnót patriotycznych i żołnierskich"
09.01.2003 „Wojciech Korfanty – hetman ludu śląskiego"
08.01.2004 „Skarby naturalne Dolnego Śląska"
15.05.2008 „Brunatne złoto pod Legnicą” (wprowadzenie do prelekcji prof. Zbigniewa Kasztelewicza)
16.04.2009 „Książę Henryk Pobożny i Księżna Anna jako wzór władców chrześcijańskich.”   »»    »»
25.09.2014 „Nowa historia Krzysztofa Kolumba”    »»

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl