dr Artur Górski

prezes Klubu Zachowawczo – Monarchistycznego, pierwszy redaktor naczelny Naszego Dziennika, redaktor naczelny pisma PRO FIDE REGE et LEGE


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
17.09.1994 „Fatamorgany demokracji"

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl