Jan Engelgard

redaktor Słowa – Dziennika Katolickiego i Myśli Polskiej


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
22.02.1995 „Polska wobec integracji europejskiej"

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl