Jan Henryk Baca

artysta malarz z Legnicy


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
10.01.1996 „Droga do imperium – rozważania historiozoficzne nad dziejami Europy Centralnej i Wschodniej"

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl