prof. dr hab. Aniela Dylus

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Komitetu Etyki w Nauce PAN


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
14.10.1999 „Kościół a demokracja"

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl