ks. prof. dr hab. Piotr Nitecki

teolog, profesor na Papieskim Wydziale Teologicznym i w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, wykłada katolicką naukę społeczną i metodologię, jednocześnie dziennikarz i redaktor naczelny Nowego Życia.

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
14.06.2007 „Kościół a polityka”     »»
22.10.2009 „Aktualność przesłania księdza Jerzego Popiełuszki w 25. rocznicę męczeństwa.”    »»    »»

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl