ks. prof. dr hab. Bogusław Drożdż

kierownik Katedry Nowej Ewangelizacji PWT we Wrocławiu, Dyrektor Biblioteki im. Jana Pawła II WSD w Legnicy

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
13.05.2010 „Chrześcijanie wobec kulturowo-cywilizacyjnych wyzwań współczesności”    »»    »»
29.09.2011 „ODPOWIEDZIALNOŚĆ CHRZEŚCIJAN ZA POLITYKĘ”    »»    »»
22.10.2015 „Siedem podstawowych zasad etyczno-społecznych” »»       »»

(c) 2006-2016 http://www.dlp90.pl