Stanisław Andrzej Potycz

prawnik, członek Zespołu Diecezjalnego ds. przygotowania procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka Pobożnego, przewodniczący Kapituły Bractwa Henryka Pobożnego, przewodniczący Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
11.06.2015 „Książę Henryk Pobożny – męczennik za wiarę”    »»    »»    »»    »»
14.04.2018 „Wyspiański – Legnica –Henryk Pobożny”    »»

Pozostałe publikacje:
Samorządności demokratycznej należało się uczyć od początku »»
Niespokojne sumienie niemieckie »»
Kim jest człowiek? »»
Kim jest ubogi? »»
Patriotyzm Jezusa »»
[image]Henryk Pobożny – „on święty polski” »»
[image]Książę Henryk Pobożny – męczennik za wiarę »»

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl