Piotr Szubarczyk

historyk, publicysta, pracownik IPN w Gdańsku, autor książek: Inka. Zachowałam się jak trzeba..., Czerwona apokalipsa. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę i jej konsekwencje.

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl