Notatka o spotkaniu

   W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90. Spotkanie rozpoczęła Msza Święta odprawiona w Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych w Legnicy przy ul. Macieja Rataja w intencji dziękczynnej – za odzyskaną przez Polskę 100 lat temu Wolność i Niepodległość. Po Mszy świętej o. dr Wacław Stanisław Chomik OFM (profesor uczelni katolickich w Jerozolimie, Świdnicy i Wrocławiu, gwardian klasztoru franciszkańskiego w Kłodzku) wygłosił wykład pt. „Niepodległa, wolna Polska – dar i zadanie. Teologiczny i moralny aspekt 100. rocznicy odzyskania niepodległości”.
   Historia Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 w Legnicy sięga jeszcze lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. W 1989 roku grupa osób, wywodząca się ze środowiska Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Legnicy (1985-1989), działającego przy parafii Trójcy Świętej, uznała że należy bardziej zdecydowanie skupić się na tym wycinku działania, który dotyczy doskonalenia duchowego i działalności formacyjnej. Dlatego, po kilkumiesięcznych spotkaniach, rozmowach i konsultacjach 9 kwietnia 1990 r. powstało w Legnicy drugie Duszpasterstwo Ludzi Pracy, które dla odróżnienia od poprzedniego przybrało nazwę Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90. Moment jego powstania nie był przypadkowy bowiem była to data rocznicy bitwy pod Legnicą (1241), po której książę Henryk II Pobożny – wzięty przez Tatarów do niewoli – poniósł śmierć męczeńską w obronie wiary chrześcijańskiej. Duszpasterstwo Ludzi Pracy 90 z racji swojej działalności, wielu cennych inicjatyw, w tym wykładów znamienitych gości na stałe wpisało się w ruch budowy środowiska patriotycznego w Legnicy oraz upowszechniania wiedzy na temat chrześcijańskiej tradycji i kultury Naszego miasta.
   Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 doprowadziło do wydania wielu publikacji. Pierwszą było wydanie części pierwszej książki ks. prof. Władysława Piwowarskiego „ABC Katolickiej Nauki Społecznej” (Legnica 1998). Współzałożyciel Duszpasterstwa Stanisław A. Potycz zredagował i opracował publikacje: „Rozjaśnić serca” (Wrocław 2006; wydanie z okazji 15. rocznicy powstania DLP ’90), „Henryk Pobożny i księżna Anna – władcy Śląska” (dwa wydania: Legnica 2011 i Legnica 2013), „Śladami Henryka Pobożnego i księżnej Anny” (dwa wydania: Legnica 2013 i Legnica 2015) i „Święty Jan Paweł II pośród nas” (Legnica 2015). Duszpasterstwo Ludzi Pracy miało również swój udział w zabiegach o przyjazd Ojca Świętego Jana Pawła II do Legnicy, do którego ostatecznie doszło w 1997r.
[image]
   W trakcie dzisiejszego spotkania jako Kandydat na Prezydenta Legnicy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości przedstawiłem główne założenia programu wyborczego i swojej wizji Legnicy.

■ Arkadiusz Baranowski – notatka o spotkaniu w DLP ’90 umieszczona na facebooku (11.10.2018)

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl