Oni mieli broń, my idee wolności

   - Ludzie stali jak skamieniali. Ze strachem, niedowierzaniem i lękiem. Tak zniszczony został duch narodu - opowiadała Krystyna Sobierajska, współtwórczyni „Solidarności” Ziemi Legnickiej.

[image] Krystyna Sobierajska (z prawej) w 1984 r. przeniosła się do Norwegii.
Ale jej związki z naszą diecezją są nadal bardzo żywe. 1)
Roman Tomczak /Foto Gość

   Wprowadzony 37 lat temu stan wojenny wykoślawił w Polakach na wiele lat poczucie dumy z własnego narodu. Naraził na szwank nasze wyobrażenie o wolnej i sprawiedliwej Polsce.
   O ciemnych, grudniowych dniach 1981 roku, wspominała w legnickim klasztorze franciszkanów wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Zagłębia Miedziowego w 1981 r., a od 1984 r. działaczka polonijna w Norwegii, Krystyna Sobierajska. Na spotkanie Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 w Legnicy przybyła z wykładem „Stan wojenny 1981 – fakty i wspomnienia osobiste”.
   - Broń i wszelkie środki przymusu mieli oni. Ruch „Solidarności” był od początku ruchem pokojowym. Nigdy nie nawoływaliśmy do zbrojnego wystąpienia. Mimo to służby z wielką determinacją poszukiwały w lokalach „Solidarności” broni. Oczywiście niczego nie znaleźli – opowiadała prelegentka.
   Krystyna Sobierajska już trzykrotnie była gościem DLP ’90. Wcześniej mówiła tu o kierunkach poszukiwań w oświacie norweskiej (1997) oraz o początkach „Solidarności” Ziemi Legnickiej (2000). Spotkanie poprzedziła, jak zwykle, Msza św.

1) Krystyna Sobierajska w 2005 r. wróciła na stałe do Polski. (przypis: SAP)

■ Roman Tomczak – „Gość Niedzielny” nr 51-52/2018;
także: https://legnica.gosc.pl/doc/5230314.Oni-mieli-bron-my-idee-wolnosci

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl