Przełożony jubileusz

Z powodu panującej pandemii o ponad półtora roku przedłużyły się uroczyste obchody jubileuszu 30. rocznicy istnienia Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90. Uczyniono to dopiero obecnie, w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy, podczas konferencji naukowej „Idziemy dalej”.

   Wszystkich przybyłych do seminarium 15 stycznia powitał rektor WSD, ks. dr Piotr Kot i zaznaczył: - Seminarium to nie tylko miejsce formowania przyszłych kapłanów, czy też katechetów, ale jest to także miejsce zasiewania słowa prawdy. I dlatego DLP '90, również znalazło w murach tego domu swoje poczytne miejsce, ponieważ najbardziej uroczyste wydarzenia, odbywają się od wielu lat właśnie tutaj. Cieszę się, że w murach tego „Domu Ziarna”, odbywa się także formacja osób, które zaangażowane są w życie społeczne w naszej diecezji i w Polsce — powiedział ks. rektor.

| DLP ’90 — to dzieło, które wpisuje się w historię diecezji legnickiej – ks. Bogusław Drożdż.

Uznanie
   Długoletnia działalność duszpasterstwa znalazła uznanie w oczach miasta, a także w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W 2020 r. Rada Miejska Legnicy przyznała Duszpasterstwu odznakę „Zasłużony dla Legnicy”, a obecnie, przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego Andrzej Jaroch, podczas tego spotkania odznaczył Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” Stanisława Andrzeja Potycza – przewodniczącego Kapituły DLP '90 i ks. prof. Bogusława Drożdża – kapelana DLP '90.

Z historii
   O początkach duszpasterstwa, w swoim słowie mówił jeden z założycieli DLP '90, mec. Stanisław Andrzej Potycz. - W 1990 r. grupa osób działająca w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii świętej Trójcy w Legnicy uznała, że należy bardziej intensywnie skupić się na tym odcinku działania, który dotyczy doskonalenia duchowego, formacyjnego. Dlatego 9 kwietnia 1990 r., powstało w Legnicy drugie Duszpasterstwo Ludzi Pracy, które dla odróżnienia od poprzedniego, przybrało nazwę DLP '90. Moment powstania, nie był przypadkowy, bo jest to dzień, w którym wspominamy bitwę pod Legnicą z 1241 r. – mówił mec. Potycz.
   Wśród założycieli nowego duszpasterstwa byli: Adam Jaworski, Stanisław Andrzej Potycz, Maria Przystasz i Zygmunt Urban. Miejscem spotkań stał się na długie lata klasztor o. franciszkanów przy ul. Rataja w Legnicy, w którym utrzymane one były w rytmie comiesięcznym, do listopada 2019 r. Wtedy o. franciszkanie opuścili to miejsce, obejmując jedną z legnickich parafii. Obecnie spotkania odbywają się w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy, której proboszczem jest kapelan DLP '90 ks. prof. Bogusław Drożdż.

Bogata przeszłość
   - Głównym celem naszej działalności, było od początku doskonalenie duchowe naszej wspólnoty. Czyniliśmy to przede wszystkim w formie modlitewno-kształceniowych spotkań. Do tej pory było ich 329. To dzisiejsze jest 330. Łącznie gościliśmy 132 wykładowców: w tym 49 duchownych i 83 świeckich. Prelekcje poświęcone były tematyce: religijno-kościelnej, historii, polityce, etyce, kulturze, rodzinie, gospodarce, prawu, mediom itd. Zawsze poprzedzane Mszą św. Wysłuchało ich około 13 tys. osób – wspominał podczas konferencji Stanisław Andrzej Potycz.
   Podejmowane działania nie sprowadzały się tylko do spotkań. Wśród inicjatyw podejmowanych przez DLP '90 przypomniane zostały: modlitwa i staranie o wyniesienie na ołtarze księcia Henryka Pobożnego i jego małżonki Anny Śląskiej; udział w staraniach o przyjazd papieża Jana Pawła II do Legnicy; doprowadzenie do ponownego umieszczenia krzyża na dawnym kościele św. Maurycego i Towarzyszy – w którym obecnie jest siedziba I LO; współpraca z Federacją Pracodawców Polski Zachodniej; współorganizowanie sesji naukowych w Wyższym Seminarium Duchownym i w Bibliotece seminaryjnej; udział w powstaniu Tablicy Smoleńskiej umieszczonej w katedrze legnickiej; wydawnictwo książek i publikacji.

Konferencja
   Podczas konferencji miała miejsce prezentacja okolicznościowych wykładów. Biskup legnicki prof. Andrzej Siemieniewski wygłosił wykład pt. Jan Paweł — Ikony biblijne. Stwierdził, że Jan Paweł II często używał tego sformułowania „Ikony biblijne”. Co prawda, nie uczynił tego sformułowania przedmiotem swego nauczania, czyli nie mówił o ikonach biblijnych, ale ich używał, dzieląc się swoimi przemyśleniami.

| Ikona biblijna to jakieś przeniesienie sensu przedstawienia plastycznego na tekst – biskup legnicki.

   Z kolei prof. dr hab. Teresa Grabińska zestawiała: Męstwo a męczeństwo. Obrona własnego Westerplatte według Jana Pawia II. Przywołując sławne słowa papieskie, przypomniała że cnota męstwa jest konieczną dyspozycją do obrony wartości dobra i prawdy, męczeństwo zaś, jest najwyższym poświęceniem się w cierpieniu, jak i w oddaniu życia za prawdę i dobro bliźniego lub wspólnoty.

| Książę Henryk II Pobożny urzeczywistniał czynami etos rycerski, a męstwo wykazał w stopniu najwyższym – prof. Teresa Grabińska.

   Ojciec dr Wacław Stanisław Chomik, franciszkanin w wykładzie Wołanie o ludzi sumienia, również nawiązując do nauczania Jana Pawła II i jego apelu o ludzi sumienia mówił: - Wiemy, że są uniwersytety, szkoły, media, jest ulica, gdzie rozlewa się rewolucja kulturowa ogłupiająca sumienia ludzkie. Podstawą rewolucji kulturowej nie jest prawda, ale już post-prawda. Twórcy post-prawdy ignorują prawdę metafizyczną, niezmienną, trwałą, obiektywną zdefiniowaną nawet przed wiekami choćby przez Arystotelesa.
   Profesor dr hab. Jan Żaryn w wykładzie pt.: Wiara w cuda przynosi zwycięstwa, przypomniał wydarzenie Cudu na Wisłą i jego kontekst, zwracając uwagę m.in. na zachowanie wobec niebezpieczeństwa tych, którzy „już wiedzieli” co się stanie i pouciekali za granicę i tych, którzy w ufnej modlitwie stanęli przed Bogiem wierząc, że z Jego pomocą można odnieść zwycięstwo. - Historyk nie ma dowodów materialnych potwierdzających cud. A jednak wydaje się, że ta mobilizacja modlitewna z lipcowo-sierpniowych dni 1920 r., stanowiła ważny element najpierw przygotowań, a potem siły i wiary w zwycięstwo – powiedział podczas wykładu.

Co dalej?
   Idziemy dalej pod takim tytułem ukazała się ostatnia pozycja książkowa duszpasterstwa.
   - Chcielibyśmy nadal kontynuować naszą działalność, stąd tytuł najnowszej książki. Zachętą do tego jest okazywana nam wielka życzliwość i zainteresowanie, zarówno słuchaczy, osób świeckich jaki duchownych, biskupów legnickich, ministrów prowincjalnych prowincji św. Jadwigi Śląskiej. Mobilizuje nas to do dalszej pracy – powiedział mec. Potycz.
   Czy tak się stanie? Szczególnie stając wobec faktu topniejącej liczby członków duszpasterstwa, słabego odzewu na propozycje w młodym pokoleniu, intensyfikacji działań na rzecz Bractwa św. Henryka...? Czas pokaże, bo przecież za niedługo 32. rocznica istnienia DLP '90.

■ Ks. Piotr Nowosielski – Niedziela legnicka, nr 5 z 30.01.2022 r.

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl