Idziemy dalej...

30 lat temu, w dniu rocznicy bitwy pod Legnicą zawiązało się Duszpasterstwo Ludzi Pracy '90

Założycielami Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90 byli Adam Jaworski, Stanisław Andrzej Potycz, Maria Przystasz i Zygmunt Urban, kapelanem został ks. prałat Władysław Bochnak. Kontynuując misję Duszpasterstwa Ludzi Pracy (1985-1989) przy parafii pw. Świętej Trójcy w Legnicy pod opieką ks. Władysława Jóźkowa, DLP '90 rozpoczęło swą działalność w nowej odsłonie, w rocznicę bitwy pod Legnicą.

   Wybór daty bitwy pod Legnicą (9 kwietnia 1241 r.) nie był przypadkowy i wiązał się ściśle z celami wyznaczonymi przez Kapitułę DLP '90. Należały do nich: doskonalenie duchowe członków Duszpasterstwa – poprzez spotkania modlitewno-formacyjne, czyli wykłady poprzedzone Mszą świętą oraz wspieranie starań zmierzających do: rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Henryka II Pobożnego, zaproszenia Ojca Świętego Jana Pawła II do Legnicy, erygowania biskupstwa rzymskokatolickiego w Legnicy i sprowadzenia do Legnicy Franciszkanów z Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Św. Jadwigi we Wrocławiu.
   Spotkania połączone z modlitwą i wykładami do dziś stanowią o kształcie Duszpasterstwa. Do listopada 2019 r. odbywały się one w kaplicy Domu Zakonnego franciszkanów z Zakonu Braci Mniejszych przy ul. Rataja w Legnicy i wysłuchało ich ok. 13.000 osób. Wykładowcami odwiedzającymi legnickie DLP '90 były osoby duchowne i świeckie wielu profesji – nauki, teologii, kultury i polityki. W czerwcu ubiegłego roku Biskup Legnicki ogłosił rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka II Pobożnego, poprzedzone ponad 30. latami pracy Duszpasterstwa związanej z popularyzacją postaci oraz czynów syna księżnej św. Jadwigi Śląskiej i księcia Henryka Brodatego.


[image]

   Po trzydziestu latach działalności Duszpasterstwo może poszczycić się wieloma osiągnięciami o charakterze edukacyjnym, publicystycznym i kulturalnym. Za jedną z ważniejszych można uznać ustanowienie przez Bractwo Henryka Pobożnego (pomysł powstania Bractwa narodził się w środowisku DLP '90) we wrześniu 2020 r. Nagrody im. Henryka Pobożnego, której laureatami zostali historycy polscy: prof. Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (w 2020 r.) oraz prof. Jan Żaryn z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (w 2021 r.).
   W roku 30-lecia działalności Duszpasterstwo Ludzi Pracy '90 zostało wyróżnione za swą działalność odznaczeniami. Legnicka Rada Miejska uchwałą z 29 czerwca 2020 r. przyznała mu odznakę "Zasłużony dla Legnicy" wręczoną przez prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego. Sejmik Województwa Dolnośląskiego Złotą Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego uhonorował natomiast Stanisława A. Potycza – Przewodniczącego Kapituły DLP '90 i ks. prof. Bogusława Drożdża – Kapelana DLP '90. Odznaczenia zostały wręczone przez Andrzeja Jarocha – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego podczas uroczystości jubileuszowych Duszpasterstwa 15 stycznia 2022 r. w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy.
   Uroczystościom jubileuszowym towarzyszyła Konferencja Naukowa pn. „Idziemy dalej...”, której prelegentami byli : JE ks. bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski, prof. AWL dr hab. Teresa Grabińska, o. dr Wacław Chomik ofm i prof. dr hab. Jan Żaryn. „Idziemy dalej...” jest także tytułem książki wydanej z okazji 30-lecia DLP '90. Tytułem znaczącym, bowiem jak w wystąpieniu przybliżającym historię i działalność Duszpasterstwa powiedział Stanisław A. Potycz: chcielibyśmy nadal kontynuować naszą działalność, stąd tytuł naszej książki: Idziemy dalej...

■ Joanna Kielar – tekst artykułu (z licznymi zdjęciami) został opublikowany na portalu legnica24h.pl: https://legnica24h.pl/idziemy-dalej,4854,a.html

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl