334 spotkanie Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90

"Pamiętajmy o ogrodach... kilka refleksji o współczesnej twórczości religijnej", taki tytuł nosiło wystąpienie podczas 334 spotkania DLP ’90, wygłoszone 19 maja 2022 r. w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy przez prof. dr hab. Grzegorza Niemyjskiego.

[image]

Gościa spotkania, przedstawił – a właściwie przypomniał zgromadzonym – mec. Stanisław Andrzej Potycz, Przewodniczący Kapituły DLP’90.
   Pan Grzegorz jest legniczaninem. Artystą rzeźbiarzem i malarzem. W Legnicy możemy spotkać jego prace np. na legnickim Rynku, czy też Pomnik Pamięci Ofiar Sybiru. Obecnie jest dziekanem Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Jego prace prezentowane są na wielu wystawach w Polsce i za granicą.
   Tytuł wykładu, w którym zawarł fragment piosenki Jonasza Kofty „Pamiętajcie o ogrodach”, nawiązywał do tęsknoty autora do ogrodu Eden – spotkania ludzi z Bogiem, ale i ich grzechu. - Ogród kultury, sztuki który powinniśmy uprawiać w Kościele, powinien być nawiązaniem do piękna tego biblijnego ogrodu Eden – mówił autor. - Unikam słowa „Sztuka sakralna”, bo niekoniecznie twórczość musi być tylko sakralna, spotykana tylko w świątyni, ale mówię o sztuce religijnej.
   Tu autor wystąpienia, powołał się na zapis z Konstytucji o świętej liturgii „Sacrosanctum concilium” Soboru Watykańskiego II, w której rozdział VII poświęcony jest zagadnieniom obecności sztuki w Kościele. Np. w nr. 122 czytamy m.in. „Do najszlachetniejszych osiągnięć ludzkiego talentu słusznie zalicza się sztuki piękne, zwłaszcza sztukę religijną i jej szczyt, a mianowicie sztukę sakralną. One ze swej natury nastawione są na nieskończone piękno Boże, które mają w jakimś stopniu wyrazić ludzkimi środkami. Tym bardziej są oddane Bogu i wyrażaniu Jego czci i chwały, im usilniej zmierzają wyłącznie do tego, aby skutecznie zwracać ku Bogu ludzkie serca”. Jest więc mowa o sztuce religijnej, a jej „szczytem” jest sztuka sakralna.
   A w nr. 127 mamy: „Wszyscy zaś artyści, którzy kierując się twórczym natchnieniem, pragną się przyczyniać do szerzenia chwały Bożej w Kościele świętym, niech zawsze pamiętają, że chodzi tu o pewnego rodzaju naśladowanie Boga Stwórcy i o tworzenie dzieł służących kultowi katolickiemu, zbudowaniu wiernych i pogłębieniu ich pobożności oraz formacji religijnej”.
   Wystąpienie urozmaicone było licznymi przykładami sztuki religijnej, podejmowanej przez przedstawicieli środowiska artystycznego, nie zawsze będących ludźmi wierzącymi. Zaprezentował przykłady prac artystów, organizowane warsztaty artystyczne, a także współczesnych mecenasów sztuki, którzy inspirują artystów do wyrażenia swoich przeżyć w ich pracach (np. w Legnicy śp. Bernard Marek Adamowicz, który zaprosił medalierów do swoistej rozmowy z Janem Pawłem II”).
   Autor stwierdził, że nie brakuje dzisiaj wielu już młodych, wrażliwych ludzi, którzy wyrastają i pochodzą z różnych środowisk, a w spotkaniu ze sztuką religijną jest to często dla nich zaskoczenie a zarazem budzi zainteresowanie. Przedstawił też kilka pomysłów i przykładów, powiązania tradycyjnej sztuki sakralnej ze współczesnością. - Oddychajmy Ewangelią w przestrzeni naszego życia, także przez różnorodną twórczość płynącą z wiary. Pielęgnujmy Ogród – Kościół, aby mimo naszych słabości, niedoskonałości stał się miejscem spotkania z Bogiem – apelował prelegent.
   Po wystąpieniu profesora, rozwinęła się ożywiona dyskusja, na temat poziomu kultury w obecnym społeczeństwie, o podejmowaniu działań edukacyjnych młodego pokolenia i jego związku z kulturą wyższą, o braku/obecności sztuki religijnej w przestrzeni publicznej, czy też współczesnego mecenatu.
   Spotkanie zakończyło się modlitwą o rychłą beatyfikację sługi Bożego księcia Henryka II Pobożnego, którą odmówił kapelan Duszpasterstwa ks. prof. Bogusław Drożdż.

■ ks. Piotr Nowosielski – artykuł (z galerią 55 zdjęć) został opublikowany 22 maja 2022 r. na portalu „Niedzieli Legnickiej”: https://legnica.niedziela.pl/artykul/80948/334-Spotkanie-Duszpasterstwa-Ludzi-Pracy. Skrócona wersja tego artykułu została opublikowana w „Niedzieli Legnickiej” nr 23 z 5 czerwca 2022 r.

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl