Tu też strajkowano

O legnickich akcjach strajkowych czerwca 1976 r., bohaterach tamtych dni dyskutowano podczas spotkania Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90.
[image]
   Gościem 335. spotkania, które odbyło się 23 czerwca w Legnicy, był Łukasz Sołtysik, historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu, doktorant UWr, współredaktor Encyklopedii Solidarności.
   Po Mszy św. w intencji pokoju na Ukrainie i na świecie gość spotkania wygłosił wykład pt. „Czerwiec 1976 w Zagłębiu Miedziowym”. Zwrócił uwagę, że zagadnienie to ciągle wymaga jeszcze uzupełnienia, szczególnie przez uczestników strajków, które podjęto po ogłoszeniu podwyżek cen artykułów konsumpcyjnych. W powszechnych przekazach częściej mówi się o ówczesnych strajkach w Radomiu, Ursusie i Płocku, niż w innych miejscach, chociaż miały one miejsce w 24. z ówczesnych 49. województw.
   W województwie legnickim największy strajk wybuchł w zakładach „ELPO", w jego oddziałach w Legnicy i Lubinie, w legnickiej „Milanie” i w kopalni „Polkowice”.
   Mimo dość spokojnego przebiegu akcji strajkowej, wobec najbardziej aktywnych jego uczestników zastosowano kary w postaci natychmiastowego zwolnienia z pracy. Do końca czerwca 1976 r. zwolnione zostały: 32 osoby w „ELPO” i 12 w Polkowicach. Były też wnioski o ukaranie niektórych pracowników, kierowane do Kolegiów ds. Wykroczeń.
   Podczas podjętej dyskusji, przywołując m.in. znane uczestnikom spotkania osoby, wnioskowano o stworzenie możliwości kontaktu z nimi i zapisu ich biogramów na ten temat.
   Następne spotkanie zostało zapowiedziane po wakacjach, 8 września, z Przemysławem Cieślikiem, prokuratorem IPN – z Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, który powróci do tematu „Zbrodni Lubińskiej 1982”.

■ Ks. Piotr Nowosielski – „Niedziela Legnicka” nr 28 z 10.07.2022 r.
Także na stronie internetowej „Niedzieli Legnickiej” ukazał się artykuł ks. P. Nowosielskiego o wykładzie Ł. Sołtysika: https://legnica.niedziela.pl/artykul/82096/Tu-tez-strajkowano

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl