dr hab. Jan Żaryn

historyk IPN, prof. UKSW, współpracownik „Gazety Polskiej”, prezes stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza, redaktor naczelny pisma „Na poważnie”

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
10.02.2011 „Prymas Tysiąclecia – w 30. rocznicę śmierci”    »»    »»    »»
14.02.2013 „Polacy ratujący Żydów – spór o II Wojnę Światową"    »»    »»    »»    »»
19.11.2014 „Powstanie Warszawskie – nieprzemijająca dyskusja” »»    »»    »»

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl