Piotr Szubarczyk

historyk, publicysta, pracownik IPN w Gdańsku, autor książek: Inka. Zachowałam się jak trzeba..., Czerwona apokalipsa. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę i jej konsekwencje.

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
08.02.2018 „Konfederacja Barska – pierwsze polskie powstanie narodowe w obronie Wiary i Ojczyzny (1768-1772)”    »»    »»    »»    »»

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl