Konfederacja jest w nas

   Dr Piotr Szubarczyk przyjechał do Legnicy z wykładem „Konfederacja Barska - pierwsze polskie powstanie narodowe w obronie Wiary i Ojczyzny (1768-1772)”.

[image]
Dr Piotr Szubarczyk mówił m. in. o współczesnych konotacjach konfederacji sprzed 250 lat. Roman Tomczak/Foto Gość

   Zanim dr Szubarczyk przeszedł do głównego tematu swojego wykładu, odniósł się do aktualnego konfliktu polsko-izraelskiego, związanego z uchwaleniem przez Sejm nowelizacji ustawy o IPN.
   Mówiąc o konfederacji barskiej, zachęcał, aby nie traktować dziejów Polski XVIII-wiecznej lekceważąco, bo są one tak samo ważne, jak historia najnowsza naszego kraju.
– Kiedy się zawiązała, Rzeczpospolita jeszcze była w całości, ale już była niesuwerenna. Konfederacja była reakcją na ten brak suwerenności. Dlatego mamy prawo mówić o niej, jako pierwszym powstaniu narodowym – uważa historyk. – Konfederacja do dziś jest w nas, nawet po przeszło dwustu latach.
   Spotkanie odbyło się w 250. rocznicę zawiązania konfederacji barskiej (1768–1772), zbrojnego związku szlachty polskiej skierowanego przeciwko Imperium Rosyjskiemu i królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Powstanie miało na celu m. in. zniesienie ustaw narzuconych przez Rosję.
   Spotkanie rozpoczęła Msza św. w intencji ojczyzny oraz tych, którzy walczyli o jej wolność i suwerenność.

■ Roman Tomczak – http://legnica.gosc.pl/doc/4499183.Konfederacja-jest-w-nas (09.02.2018); artykuł R. Tomczaka pod tym samym tytułem i o podobnej treści ukazał się także w papierowej wersji „Gościa Niedzielnego” (nr 7 z 18.02.2018 r.).

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl