dr hab. Wojciech Mrozowicz

profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Historyczny – Zakład Historii Polski i Powszechnej do XV w., zastępca redaktora naczelnego Śląskiego Kwartalnika Historycznego „Sobótka”

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
23.11.2017 „Ku początkom polskiego słowa pisanego – Księga Henrykowska i jej świat”    »»    »»

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl