Łukasz Sołtysik

historyk, pracownik IPN Oddział we Wrocławiu, doktorant UWr, współredaktor „Encyklopedii Solidarności”

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
23.06.2022 „Czerwiec 1976 w Zagłębiu Miedziowym"    »»    »»    »»

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl