dr hab. Przemysław Wiszewski

Profesor UWr, autor wielu publikacji, w tym książki „Henryk II Pobożny. Biografia polityczna”

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
26.04.2012 „Henryk II Pobożny – cnota i polityka”    »»    »»    »»

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl