DEKRET

DEKRETWsłuchując się w głos katolików świeckich oraz przychylając się do wniosku złożonego przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90, a także w nawiązaniu do Dekretu zwołującego I Synod Diecezji Legnickiej, w którym zachęcam do aktywnego włączenia się w jego prace, na mocy Kodeksu Prawa Kanonicznego (Kan. 1186-1187) niniejszym Dekretem powołuję z dniem 10 maja 2011 r.

ZESPÓŁ HISTORYCZNY


do zbadania i rozpoznania męczeńskiej śmierci księcia Henryka Pobożnego oraz heroiczności cnót jego czcigodnej małżonki księżnej Anny, jak również otaczającego ich kultu.

Do niniejszego Zespołu powołuję następujące osoby:
1. Ksiądz Infułat prof. dr hab. Władysław Bochnak – przewodniczący;
2. Ksiądz dr hab. Stanisław Araszczuk (profesor PWT) – zastępca przewodniczącego;
3. dr Wacław Szetelnicki – sekretarz;
oraz Członkowie:
4. Ksiądz dr hab. Bogusław Drożdż;
5. Ksiądz dr Stanisław Kusik;
6. Ksiądz dr Tadeusz Dąbski;
7. Ksiądz dr Mariusz Majewski;
8. mgr Stanisław Andrzej Potycz.

Na podejmowany trud pracy wszystkim członkom Zespołu Historycznego udzielam pasterskiego błogosławieństwa i wypraszam światła Ducha Świętego.

                                                                                                                        +Stefan Cichy
                                                                                                                        BISKUP LEGNICKIKs. dr Józef Lisowski
KANCLERZ KURII
Legnica, 9 maja 2011 r.
Ldz. 672/2011


______________
do wiadomości:

• Ksiądz Infułat profesor Władysław Bochnak;
• Ksiądz dr hab. Stanisław Araszczuk (prof. PWT);
• Ksiądz dr hab. Bogusław Drożdż;
• Ksiądz dr Stanisław Kusik;
• Ksiądz dr Tadeusz Dąbski;
• Ksiądz dr Mariusz Majewski;
• dr Wacław Szetelnicki;
• mgr Stanisław Andrzej Potycz.
• a/a.

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl