o. Alard Krzysztof Maliszewski OFM

Minister Prowincjalny Prowincji św. Jadwigi, Przewodniczący Unii Braci Mniejszych Europy

[ Wyświetl ]

 

bp Piotr Wawrzynek

Biskup Pomocniczy Diecezji Legnickiej

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
18.04.2024 „Czego państwo Kowalscy i Nowakowie szukają w parafii? Czyli o Kościele na peryferiach wiary”

[ Wyświetl ]

 

Franciszek Kwaśniak

Sekretarz Komisji Historycznej w procesie beatyfikacyjnym ks. Antoniego Dujlovića, autor książek „Dzieje Polaków w Bośni. 1895-1946“ i „Słudzy Boży Diecezji Banja Luka"

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
18.01.2024 „Sługa Boży ksiądz Antoni Dujlović – męczennik XX wieku”   »»    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

Barbara Engel

członek Komisji do Zbadania Wydarzenia Eucharystycznego w Sanktuarium św. Jacka w Legnicy, lekarz kardiolog

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
14.12.2023 „Wydarzenie Eucharystyczne w Legnicy – badanie konsekrowanej Hostii”    »»    »»    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

Barbara Salij-Hofman

prawnik, historyk sztuki

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
17.11.2022 „Gorze się nam stało – książę Henryk Pobożny i bitwa pod Legnicą w sztuce baroku"    »»    »»   »»    »»

[ Wyświetl ]

 

Jan Lech Skowera

Marszałek Konfederacji Spiskiej, Prezes Fundacji Korony Polskiej

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
06.10.2022 „250 rocznica I rozbioru Polski. Droga do upadku państwa"    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

Przemysław Cieślik

Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział we Wrocławiu

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
08.09.2022 „Zbrodnia Lubińska 1982"    »»   »»   »»

[ Wyświetl ]

 

Łukasz Sołtysik

historyk, pracownik IPN Oddział we Wrocławiu, doktorant UWr, współredaktor „Encyklopedii Solidarności”

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
23.06.2022 „Czerwiec 1976 w Zagłębiu Miedziowym"    »»    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

dr hab. prof. ASP Grzegorz Niemyjski

rzeźbiarz, malarz, dziekan Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
19.05.2022 „Pamiętajmy o ogrodach... kilka refleksji o współczesnej twórczości religijnej"    »»    »»    »»    »»

Pozostałe publikacje:
Wiara w kulturze – sztuka »»
Nowe przymierze »»
Wierzę w sztukę »»

[ Wyświetl ]

 

Andrzej Boj Wojtowicz

artysta malarz, autor wielu obrazów, w tym przedstawiających Henryka Pobożnego, Annę Przemyślidkę i św. Andrzeja Bobolę), uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
10.03.2022 „Pictura fidelis – wiara i sztuka”    »»   »»   »»   »»
19.10.2023 „Święty Andrzej Bobola – święty na nasze czasy”    »»    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

Marcin Makuch

historyk, dyrektor Muzeum Miedzi w Legnicy, autor dwuczęściowej książki „Sekrety Legnicy"

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
10.02.2022 „Sekrety Legnicy i nie tylko”    »»   »»

[ Wyświetl ]

 

Adam Orzech

historyk, Prezes Stowarzyszenia Głogowska Rodzina Katyńska, autor książki „Czuć się naprawdę wolnym…”

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
09.12.2021 „Stan wojenny w Zagłębiu Miedziowym w świetle zachowanych dokumentów”

[ Wyświetl ]

 

bp Andrzej Siemieniewski

Biskup Legnicki

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
04.11.2021 „Poszli za nim (Mt 4,22): Właściwy Synod Kościoła”
12.01.2023 „Rozeznawanie znaków naszego czasu i odkrywanie podszeptów Ducha Świętego”
   »»    »»
22.02.2024 „Saga ku czci rodziny – Harry Potter”       »»    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

s. dr Beata Raszczyk MChR

psycholog, psychoterapeuta, wykładowca psychologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, siostra Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej

do maja 2023 roku:

s. dr Elżbieta Raszczyk OSC


klaryska z Zakonu Ubogich Sióstr Świętej Klary, psycholog, psychoterapeuta

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
10.09.2020 „Psychologiczne aspekty świętości człowieka”   »»    »»    »»    »»    »»
21.09.2023 „Wpływ temperamentu na zachowanie człowieka”   »»    »»

[ Wyświetl ]

 

ks. Leszek Mirek

dyrektor Centrum Formacyjno-Szkoleniowego „Księżówka” w Zakopanem

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
06.06.2019 „Święty Jan Paweł II w Księżówce i pod Giewontem“    »»    »»    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

ks. dr Stanisław Szupieńko

historyk sztuki, Diecezjalny Konserwator Zabytków

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
27.09.2018 „Ikonografia Henryka Pobożnego w sztuce“    »»   »»    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

Tadeusz Szczyrbak

politolog; pomysłodawca, lider i prezes oogólnopolskiego ruchu społecznego Rodzina Rodła – Wrocław

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
07.06.2018 „Aktualność Prawd Polaków spod znaku Rodła w XXI wieku”    »»    »»    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

Magdalena Marchewka

artystka Opery Wrocławskiej, Prezes Fundacji Promocji i Rozwoju Sztuki „Soprano”

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
18.01.2018 „Wartości historyczne, muzyczne, teatralne i moralne opery Pasażerka Mieczysława Wajnberga”    »»    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

dr hab. Wojciech Mrozowicz

profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Historyczny – Zakład Historii Polski i Powszechnej do XV w., zastępca redaktora naczelnego Śląskiego Kwartalnika Historycznego „Sobótka”

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
23.11.2017 „Ku początkom polskiego słowa pisanego – Księga Henrykowska i jej świat”    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

Arkadiusz Muła

historyk sztuki, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaworze

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
30.03.2017 „Bitwa pod Legnicą i zapomniana historiografia Śląska”    »»    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

ks. Jerzy Gansel

proboszcz ewangelicko-augsburskiej parafii Marii Panny w Legnicy

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
09.02.2017 „Ewangelicy w Legnicy w dobie 500-lecia Reformacji”    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

dr Stanisław Jujeczka

historyk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, autor wielu książek i publikacji,w tym książki „Duchowni średniowiecznej Legnicy“
http://www.hist.uni.wroc.pl/PL/index.php/component/content/article/86-pracownicy/187-jujeczka

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
15.12.2016 „Legnica w wiekach średnich“    »»    »»
18.01.2018 „Dzieje Kartuzów w Legnicy (1423-1548)”    »»    »»    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

Piotr Szubarczyk

historyk, publicysta, pracownik IPN w Gdańsku, autor książek: Inka. Zachowałam się jak trzeba..., Czerwona apokalipsa. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę i jej konsekwencje.

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
08.02.2018 „Konfederacja Barska – pierwsze polskie powstanie narodowe w obronie Wiary i Ojczyzny (1768-1772)”    »»    »»    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

dr Krzysztof Zenon Wiśniewski

teolog – teologia dogmatyczna, adiunkt przy Katedrze Eklezjologii i Sakramentologii PWT

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
28.04.2016 „Cuda eucharystyczne – badanie teologiczne w kontekście Wydarzenia Eucharystycznego w Legnicy“    »»    »»    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

bp Włodzimierz Juszczak

Ordynariusz Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
09.04.2016 „Grekokatolicy we Wrocławiu jako spadkobiercy pamięci o męczeńskiej śmierci Henryka Pobożnego”    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

Monika Rogozińska

dziennikarka, podróżniczka, himalaistka, współzałożycielka (1993) i prezes (2009-2015) Oddziału Polskiego The Explorers Club

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
10.03.2016 „Piekło i niebo – Polacy w Andach"    »»   »»    »»
15.02.2018 „Polowanie na Matkę”   »»    »»    »»    »»    »»

Pozostałe publikacje:
Z wiarą na szczyty »»
Trzy duchy nieczyste »»

[ Wyświetl ]

 

prof. dr hab. Tadeusz Marczak

historyk, kierownik Zakładu Studiów nad Geopolityką Uniwersytetu Wrocławskiego, publicysta

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
14.01.2016 „Polska na geopolitycznej i geocywilizacyjnej mapie świata.” »»    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

Stanisław Andrzej Potycz

prawnik, członek Zespołu Diecezjalnego ds. przygotowania procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka Pobożnego, przewodniczący Kapituły Bractwa Henryka Pobożnego, przewodniczący Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
11.06.2015 „Książę Henryk Pobożny – męczennik za wiarę”    »»    »»    »»    »»
14.04.2018 „Wyspiański – Legnica –Henryk Pobożny”    »»

Pozostałe publikacje:
Samorządności demokratycznej należało się uczyć od początku »»
Niespokojne sumienie niemieckie »»
Kim jest człowiek? »»
Kim jest ubogi? »»
Patriotyzm Jezusa »»
[image]Henryk Pobożny – „on święty polski” »»
[image]Książę Henryk Pobożny – męczennik za wiarę »»

[ Wyświetl ]

 

prof. Marek Dyżewski

pianista, wykładowca akademicki, publicysta, były rektor Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
14.05.2015 „Muzyczny ogród Marii Panny”    »»    »»    »»     »»     »»

[ Wyświetl ]

 

o. dr Alan Tomasz Brzyski OFM

Minister Prowincjalny Prowincji św. Jadwigi we Wrocławiu

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
16.04.2015 „Józef z Nazaretu – jako odpowiedź na wyzwania kryzysów współczesności”    »»
07.12.2017 „Franciszkanin Jan Duns Szkot i dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny”    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

Małgorzata Kupiszewska

polonistka, dziennikarka, pisarka, autorka albumu "Dokąd zmierzasz“ uznanego za najlepszą książkę katolicką 2014 roku

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
12.03.2015 „Dokąd zmierzasz, zmierzam do Ciebie”    »»    »»    »»     »»

[ Wyświetl ]

 

ks. prof. Jan Klinkowski

biblista, wykładowca PWT, dyr. Studium Turystyki Biblijnej we Wrocławiu

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
26.02.2015 „Kościoły chrześcijańskie na Bliskim i Środkowym Wschodzie”    »»    »»    »»
10.05.2018 „Islam a cywilizacja europejska”    »»    »»    »»    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

prof. Henryk Goik

prawnik, nauczyciel akademicki UŚl i innych uczelni, były ambasador RP w Laosie, pisarz, poeta, autor wystaw fotograficznych

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
05.02.2015 „Spotkania w podróżach po Azji i Afryce – ślady w sercach i pamięci”    »»    »»    »»
18.05.2017 „Chińskie przystanki””    »»    »»    »»    »»    »»    »»    »»

Pozostałe publikacje:
Idąc przez życie, potykałem się o własne wady, słabości… »»
Pątniczki z Tajwanu, Kilar i gladiole »»

[ Wyświetl ]

 

ks. dr Piotr Kot

biblista, rektor WSD w Legnicy, wykładowca PWT we Wrocławiu

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
15.01.2015 „Błogosławieni ubodzy - biblijne spojrzenie na zagadnienie ubóstwa”    »»    »»    »»
24.11.2016 „Co ma wspólnego Ewangelia o Jezusie Chrystusie z żydowską diasporą w Aleksandrii?“
   »»
14.03.2019 „Krzeszowska Biblia Pauperum    »»    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

ks. bp prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski

teolog (teologia biblijna), biskup siedlecki (2002-2014), biskup legnicki (od 2014), wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2001-2014), autor wielu publikacji

Pierwsza wizyta w DLP'90 »»

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
23.10.2014 „Kim jest człowiek? Boża (biblijna) wizja człowieka”    »»    »»    »»
18.04.2015 „Prawo i wolność" (25 lat DLP '90)    »»    »»
10.09.2015 „Patriotyzm Jezusa”    »»    »»    »»
15.09.2016 „Korzeń i gałązki – judaizm a chrześcijaństwo”    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

ks. dr Andrzej Ziombra

Proboszcz Parafii św. Jacka w Legnicy, adiunkt Instytutu Filozofii Chrześcijańskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
24.04.2014 „Znaczenie kultury w nauczaniu Jana Pawła II”    »»    »»    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

o. Józef Szańca OFMConv

Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy, prof. WSDDL

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
12.12.2013 „Ojcowie Zbigniew i Michał – świadkowie miłości”    »»     »»
04.02.2016 „Skutki zamętu w relacjach między prawdą, wolnością i sumieniem"    »»    »»    »»
08.03.2018 „Inspiracja i motywy twórczości Vlastimila Hofmana”    »»    »»    »»
05.03.2020 „Prawo, prawda i dobroć”    »»    »»    »»
09.03.2023 „Komu władza ma być posłuszna?"

[ Wyświetl ]

 

Jan Grzegorczyk

pisarz – autor m.in. trylogii o przypadkach księdza Grosera, „Nieba dla akrobaty“ i „Jezusa z Judenfeldu“, tłumacz, autor scenariuszy filmowych i słuchowisk radiowych

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
21.11.2013 „O św. Faustynie i dzieciach marnotrawnych - moje miłosierdziowe przypadki”    »»   »»   »»
25.04.2019 „Moje życie z Mistrzami”    »»    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

dr Imre Molnár

węgierski historyk, publicysta i dyplomata, I. radca ds. kultury i prasy Ambasady Węgier w Polsce, autor książek „Zdradzony bohater” i „Ułaskawiony na śmierć”

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
13.05.2013 „Esterházy - bohater i męczennik narodu węgierskiego i polskiego"    »»    »»    »»   »»    »»

[ Wyświetl ]

 

ks. kanonik Piotr Nowosielski

redaktor odpowiedzialny „Niedzieli Legnickiej”

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
24.01.2013 „Framing w komunikacji medialnej”    »»    »»


Pozostałe publikacje:
OBCHODY 760. ROCZNICY BITWY POD LEGNICĄ »»

[ Wyświetl ]

 

ks. prałat Marian Kopko

Proboszcz i Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
13.12.2012 „Łaskami słynąca ikona Madonny Krzeszowskiej i Jej cudowne odnalezienie w 1622 roku”    »»    »»    »»


Pozostałe publikacje:
[image]Sprawa Operacyjnego Rozpracowania „Prolog” »»

[ Wyświetl ]

 

dr Anna Sutowicz

historyk średniowiecza, Sekretarz Rady Oddziału „Civitas Christiana“ we Wrocławiu

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
22.11.2012 „Księżna Anna Śląska - pomiędzy pamięcią a kultem”    »»    »»    »»    »»    »»
11.09.2014 „Święty Stefan – współtwórca chrześcijańskiej Europy”    »»    »»    »»    »»
09.04.2016 „Henryk Pobożny – rycerz doskonały?”    »»

Pozostałe publikacje:
[image]Henryk Pobożny i księżna Anna - małżeństwo doskonałe
[image]Męczennik za wiarę czy obrońca chrześcijaństwa? »»

[ Wyświetl ]

 

Bernard Marek Adamowicz

legniczanin, kolekcjoner

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
05.06.2012 „Legnicki Pentaptyk Papieski" - wykład wygłoszony w związku z wystawą pt. „Świadectwo życia. Jan Paweł II w medalierstwie światowym”    »»

[ Wyświetl ]

 

ks. dr Mariusz Majewski

proboszcz parafii św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze, wykładowca PWT we Wrocławiu i WSD w Legnicy

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
26.04.2012 „Prawo kościelne w zastosowaniu do potencjalnego procesu beatyfikacyjnego Henryka
Pobożnego”    »»    »»    »»
19.05.2016 „Wpływ duchowieństwa katolickiego na oblicze ruchu harcerskiego w Polsce”    »»    »»    »»

Pozostałe publikacje:
Kazanie z 26.09.2013 »»

[ Wyświetl ]

 

ks. Szczepan Delan

Proboszcz Parafii w Radworiu na Łużycach, Kanonik Kapituły Drezdeńskiej

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
17.05.2012 „Błogosławiony Alojs Andricki i Łużyczanie – słowiańska mniejszość
w Niemczech”    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

dr hab. Przemysław Wiszewski

Profesor UWr, autor wielu publikacji, w tym książki „Henryk II Pobożny. Biografia polityczna”

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
26.04.2012 „Henryk II Pobożny – cnota i polityka”    »»    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

prof. zw. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek

Uniwersytet Wrocławski, poseł na Sejm RP, główny geolog kraju (2005-2007), inicjator poszukiwań gazu łupkowego w Polsce

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
22.03.2012 „Polityka surowcowo-energetyczna państwa. Przykłady: KGHM, gaz z łupków, węgiel”   »»    »»

[ Wyświetl ]

 

ks. dr Bogusław Wolański

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Legnickiej Kurii Biskupiej

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
01.03.2012 „Rodzina szkołą świętowania Dnia Pańskiego - niedzieli”    »»     »»    »»

[ Wyświetl ]

 

dr Alfreda Walkowska

Teolog, dyrektor Studium św. Hildegardy przy PWT we Wrocławiu, twórczyni Polskiego Centrum św. Hildegardy, wydawca, tłumaczka, autorka książek i artykułów, od 1992 roku popularyzuje w Polsce i za granicą wiedzę o św. Hildegardzie.

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
12.01.2012 „Święta Hildegarda z Bingen i Jej przesłanie dla naszych czasów”    »»    »»    »»
15.12.2022 „Zwycięstwo kobiecej świętości Hildegardy z Bingen, czyli o tym czy doktor Kościoła potrzebuje obrony"    »»   »»   »»   »»

[ Wyświetl ]

 

dr hab. Kazimiera Jaworska

prof. Papieskiego Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w latach 2001-2011.


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
15.12.2011 „Kardynał Bolesław Kominek jako wybitna postać Kościoła Katolickiego w Polsce”    »»    »»
23.09.2021 „Prymas Stefan Wyszyński wobec Ziem Zachodnich i Północnych”    »»    »»

Pozostałe publikacje:
Wokół obchodów Bitwy pod Legnicą (1945-2011) »»

[ Wyświetl ]

 

ks. dr hab. Stanisław Araszczuk

ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk – Dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej PWT we Wrocławiu, proboszcz parafii pw. św. Tadeusza Apostoła w Legnicy


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
17.11.2011 „Duchowość Świętej Jadwigi Śląskiej”    »»    »»    »»
09.04.2016 „Dies natalis Henryka Pobożnego w wizji św. Jadwigi Śląskiej”   »»
14.11.2019 „Egzorcyzmy w praktyce Kościoła”    »»    »»    »»


Pozostałe publikacje:
[image]Sprawa Operacyjnego Rozpracowania „Prolog” »»
Walka o wolną Polskę to moja rodzinna tradycja »»

[ Wyświetl ]

 

Dorota Arciszewska-Mielewczyk

Senator RP, Prezes Stowarzyszenia Powiernictwo Polskie

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
02.06.2011 „POLITYKA BIAŁEJ FLAGI POLSKI WOBEC NIEMIEC”    »»    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

Tomasz Łysiak

pisarz, m.in. autor trylogii „Kroniki Szalbierskie“, dziennikarz Radia WAWA, aktor

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
07.04.2011 „Tatarzy pod Legnicą”    »»    »»    »»    »»
18.04.2013 „Pieśnią przeciwko karabinom – manifestacje patriotyczne przed wybuchem Powstania Styczniowego"     »»    »»   »»    »»    »»
15.05.2014 „Polskie Powstanie 1914 – droga do Niepodległości”    »»    »»    »»    »»    »»    »»
18.02.2017 „Józef Piłsudski – marzyciel i strateg”    »»   »»    »»    »»
14.04.2018 „Henryk Pobożny pod Lignicą” (rapsod Stanisława Wyspiańskiego)    »»    »»   »»    »»
27.04.2023 prezentacja filmu dokumentalnego o bitwie pod Monte Cassino pt. „Ostatni rozdział”    »»    »»    »»


Pozostałe publikacje:
Henryk Pobożny – rycerz Chrystusa »»
Łysiak: Lech Kaczyński był Żołnierzem Wyklętym XXI wieku »»
Państwo podziemne »»
Patriotycznie w legnickim Seminarium - wykład „Droga do Niepodległości – w setną rocznicę wyruszenia I Kompanii Kadrowej do boju” »»

Legnickie przedmurze »»

[ Wyświetl ]

 

prof. Romuald Szeremietiew

prof. Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, b. minister i wiceminister Obrony Narodowej RP, publicysta, dr hab. nauk wojskowych

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
24.02.2011 „Perspektywy bezpieczeństwa narodowego Polski”    »»    »»    »»
06.06.2013 „Czy Rzeczpospolita jest potrzebna"    »»   »»    »»    »»    »»
09.04.2016 „Bitwa pod Legnicą 1241 – Polska przedmurzem chrześcijańskiej Europy”    »»
10.10.2019 „Polska w Europie“

[ Wyświetl ]

 

dr hab. Jan Żaryn

historyk IPN, prof. UKSW, współpracownik „Gazety Polskiej”, prezes stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza, redaktor naczelny pisma „Na poważnie”

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
10.02.2011 „Prymas Tysiąclecia – w 30. rocznicę śmierci”    »»    »»    »»
14.02.2013 „Polacy ratujący Żydów – spór o II Wojnę Światową"    »»    »»    »»    »»
19.11.2014 „Powstanie Warszawskie – nieprzemijająca dyskusja” »»    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

ks. prof. dr hab. Bogusław Drożdż

kierownik Katedry Nowej Ewangelizacji Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy, dyrektor Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego w Legnicy

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
13.05.2010 „Chrześcijanie wobec kulturowo-cywilizacyjnych wyzwań współczesności”    »»    »»
29.09.2011 „ODPOWIEDZIALNOŚĆ CHRZEŚCIJAN ZA POLITYKĘ”    »»    »»
22.10.2015 „Siedem podstawowych zasad etyczno-społecznych” »»       »»
07.02.2019 „Kultura harmonijnego życia”    »»    »»    »»
13.03.2024 „Sługa Boży Henryk II Pobożny obrońcą wiary, prawa i ubogich (por. Ps 45,4-5)”    »»    »»

Pozostałe publikacje:
Wytrwała praca nagrodzona »»

18.12.2015 - Ks. prof. Bogusław Drożdż kapelanem DLP ’90
Zobacz dekret Biskupa Legnickiego »»

[ Wyświetl ]

 

dr hab. Teresa Grabińska

Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Autorka wielu publikacji, w tym z zakresu filozofii społecznej.

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
10.09.2009 „Uniwersalizm Jana Pawła II i Solidarności”    »»

[ Wyświetl ]

 

Paweł Zuchniewicz

dziennikarz, publicysta, pisarz, autor bestselerowych książek o Papieżu Polaku, przetłumaczonych na wiele języków

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
04.06.2009 „Niech zstąpi Duch Twój - dziedzictwo Jana Pawła II w trzydzieści lat po pierwszej pielgrzymce do Polski ”    »»    »»
26.10.2009 „Jan Paweł II – magia obrazu, siła słowa”    »»    »»    »»
15.12.2014 „Prymas Wyszyński – spętany lecz wolny”    »»    »»    »»    »»
08.06.2017 „Tajemnica nie do końca odkryta – Jan Paweł II i Fatima”   »»    »»

[ Wyświetl ]

 

ks. bp dr Marek Mendyk

Biskup Pomocniczy Diecezji Legnickiej, Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i członek Rady Stałej (z wyboru) Konferencji Episkopatu Polski

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
12.03.2009 „Autorytet i autorytarność. Studium psychologiczno-pastoralne.”     »»     »»    »»
24.03.2011 „Współczesne mity wychowawcze”    »»    »»    »»    »»   »»
27.02.2014 „Natura i tożsamość szkoły katolickiej:
                   prawo rodziców i uczniów do edukacji katolickiej”    »»    »»    »»    »»
17.12.2015 „Wychowanie katolickie dzisiaj – zagrożenia współczesnego wychowania”    »»    »»    »»    »»    »»    »»    »»
26.09.2019 „Wychowanie do słuchania Słowa Bożego“    »»    »»    »»   »»    »»

[ Wyświetl ]

 

Stanisław Srokowski

pisarz, poeta, dramaturg, autor m.in. „Nienawiści” i „Ukraińskiego kochanka”

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
12.02.2009 „Ludobójstwo na Polskich Kresach”     »»    »»
21.10.2010 „Polityka a prawda”    »»    »»    »»
20.06.2013 „Wielkość i dramat Polskich Kresów”    »»    »»
01.10.2015 „Czy nadchodzi epoka barbarzyńców?”    »»   »»    »»    »»    »»
23.05.2019 „Życie wśród pisarzy, agentów i intryg”    »»    »»
05.05.2022 „Siedem plag Polski”    »»    »»     »»   »»
16.11.2023 „Lwowskie Orlęta, czyli Lwów pierwszej połowy XX wieku”    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

Andrzej Niedzielenko

Dyrektor Muzeum Miedzi w Legnicy

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
11.12.2008 „Muzealne tradycje Legnicy"    »»    »»
11.03.2010 „Zakon Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą i ich szpital św. Mikołaja w Legnicy”    »»    »»
15.10.2011 „Spacer po Legnicy śladami Henryka Pobożnego”    »»       »»
11.10.2013 „Legnickie Pole - Centrum Pamięci o Henryku Pobożnym.”    »»

[ Wyświetl ]

 

ks. dr Ignacy Soler

kapłan Prałatury Personalnej Opus Dei, Hiszpan od 1994 roku pracujący w Polsce

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
25.09.2008 „37 lat w Opus Dei – moje osobiste doświadczenia”    »»     »»    »»    »»
30.09.2010 „Przyczyny dechrystianizacji Hiszpanii – lęki i nadzieje”    »»    »»    »»    »»
27.09.2012 „Św. Josemaria – człowiek wiary”    »»   »»    »»
21.09.2017 „Islam i wolność religijna”    »»    »»    »»    »»    »»
23.01.2020 „Papieże mojego życia: św. Paweł VI, św. Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek”    »»    »»    »»    »»    »»    »»   »»    »»

[ Wyświetl ]

 

prof. dr hab. Jerzy Przystawa

Profesor Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego; współautor książki „Via bank i FOZZ”

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
7.06.2008 „Czy jednomandatowe okręgi wyborcze są szansą na prawdziwą naprawę Rzeczypospolitej?”    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

dr. hab. Zbigniew Kasztelewicz

Profesor AGH w Krakowie (Katedra Górnictwa Odkrywkowego), członek Polskiej Akademii Nauk.

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
15.05.2008 „Brunatne złoto pod Legnicą” (wprowadzenie Adam Maksymowicz)    »»     »»     »»

[ Wyświetl ]

 

prof. dr hab. Jerzy Żyżyński

ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej (od marca 2016 r.), kierownik Zakładu Gospodarki Publicznej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, poseł na Sejm RP VII i VIII kadencji, autor wielu publikacji, m.in. książki „Budżet i polityka podatkowa”

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
21.04.2008 „Gospodarka a polityka”     »»     »»
10.12.2009 „Mity w myśleniu ekonomicznym”    »»    »»
09.06.2011 „POLSKA – OJCZYZNA MARNOWANYCH SZANS”    »»    »»
29.10.2012 „Czy państwo socjalne szkodzi rozwojowi gospodarczemu”    »»    »»
12.10.2016 „Perspektywy rozwoju polskiej gospodarki“    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

Henryk Karaś

Prezes Bractwa św. Jakuba w Jakubowie, Prezes Zarządu KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe we Wrocławiu

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
27.03.2008 „Powrót tradycji – szlak Świętego Jakuba w Polsce i w Europie”     »»     »»

[ Wyświetl ]

 

dr Wacław Szetelnicki

Pracownik naukowy PWSZ w Legnicy, prezes Fundacji Polska Miedź.

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
06.03.2008 „Chrześcijańska symbolika Wielkiego Postu i Świąt Wielkiej Nocy”     »»     »»
06.11.2014 „Katolik w polityce”    »»

[ Wyświetl ]

 

prof. dr hab. Franciszek Antoni Marek

historyk literatury, kultury i oświaty, pierwszy Rektor Uniwersytetu Opolskiego, wykładowca na wielu uniwersytetach zagranicznych, znany obrońca polskości Śląska

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
21.02.2008 „Przemilczana i niedoceniana polskość Śląska”     »»     »»
11.02.2010 „Rozwój dwóch kultur na Śląsku od X wieku do dnia dzisiejszego”    »»    »»    »»
08.09.2011 „LUDOWY CHARAKTER POWSTAŃ ŚLĄSKICH”    »»    »»
14.03.2013 „Godność, dostojeństwo i posłannictwo uniwersytetu - kulturowy awans Śląska"     »»    »»    »»
06.02.2014 „Problemy współczesnego Śląska”    »»    »»    »»    »»
18.04.2015 „Henryk Pobożny i księżna Anna Śląska na tle swoich czasów" (25 lat DLP '90)    »»    »»    »»    »»    »»
30.01.2017 „Święty Jacek i inni wielcy Odrowążowie”    »»   »»    »»    »»   »»

Pozostałe publikacje:
   Opinia o proponowanych zmianach ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym »»
[image]Jestem za podwójnymi tablicami
   Moje spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II »»

[ Wyświetl ]

 

Krzysztof Skóra

Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
29.11.2007 „KGHM - firma lokalna czy globalna?”     »»     »»

[ Wyświetl ]

 

ks. prof. dr hab. Piotr Nitecki

teolog, profesor na Papieskim Wydziale Teologicznym i w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, wykłada katolicką naukę społeczną i metodologię, jednocześnie dziennikarz i redaktor naczelny Nowego Życia.

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
14.06.2007 „Kościół a polityka”     »»
22.10.2009 „Aktualność przesłania księdza Jerzego Popiełuszki w 25. rocznicę męczeństwa.”    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

Maciej Płażynski

Wicemarszałek Senatu RP; w latach 1997–2001 Marszałek Sejmu RP

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
22.03.2007 „Polska półtora roku po wyborach parlamentarnych"     »»    »»     »»

[ Wyświetl ]

 

Rafał Ślusarz

Senator RP VI kadencji, Prawo i Sprawiedliwość

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
01.03.2007 „Korupcja w ochronie zdrowia"     »»     »»
18.10.2007 „Czy polityk może być zbawiony?"     »»     »»
25.05.2023 „Czy można zaprzyjaźnić się z poetą Janem Kochanowskim?”

[ Wyświetl ]

 

ks. abp Jan Martyniak

   Abp Jan Martyniak związany jest z Dolnym Śląskiem i Legnicą. Jako dziecko, po II wojnie światowej przybył z rodzinnego Spasu k. Starego Sambora do Nowego Waliszowa w Kotlinie Kłodzkiej. W Liceum Ogólnokształcącym w Bystrzycy Kłodzkiej uzyskał maturę, a następnie ukończył Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu. W 1965 r. po roku pracy w charakterze wikariusza w parafii pw. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu został skierowany przez władze kościelne na studia do Włoch, lecz władze państwowe odmówiły mu wydania paszportu. W tej sytuacji pogłębiał swą wiedzę w ATK w Warszawie i w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego. W 1974 r. objął placówkę duszpasterską obrządku bizantyńsko-ukraińskiego w Legnicy. Sakrę biskupią otrzymał 16 IX 1989 r. na Jasnej Górze. 16 I 1991 r. bp Jan Martyniak został ordynariuszem reaktywowanej po 45 latach diecezji przemyskiej obrządku greckokatolickiego. 31 maja 1996 r. Ojciec Święty mianował go arcybiskupem i metropolitą nowo utworzonej greckokatolickiej metropolii przemysko-warszawskiej.

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
15.02.2007 „Pontyfikat Jana Pawła II a Grekokatolicy"     »»    »»     »»     »»

[ Wyświetl ]

 

Elżbieta Witek

poseł na Sejm RP

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
06.11.2006 „Polska przed wyborami samorządowymi"

[ Wyświetl ]

 

Adam Lipiński

poseł Ziemi Legnickiej na Sejm RP, szef gabinetu politycznego premiera Jarosława Kaczyńskiego, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości

Tematy wygłoszone w DLP'90:
14.05.2006 „Trudne rozmowy koalicyjne"     »»
13.09.2007 „III czy IV Rzeczypospolita?”     »»

[ Wyświetl ]

 

Andrzej Gwiazda

wiceprzewodniczący MKS w Stoczni Gdańskiej (sierpień 1980), legendarny lider „Solidarności"

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
06.02.2006 „IV Rzeczpospolita – szanse i zagrożenia"

[ Wyświetl ]

 

prof. dr hab. Włodzimierz Mokry

poseł na sejm RP (1989 – 1991), kierownik Katedry Ukrainoznawstwa UJ

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
02.02.2006 „Duchowe źródła pomarańczowej rewolucji na Ukrainie" »»

[ Wyświetl ]

 

Maria Kominek Ops

przełożona Fraternii bł. Imeldy w Warszawie


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
23.11.2005 „O sądzie ostatecznym i tolerancji"

[ Wyświetl ]

 

Barbara Maksymowicz

prawnik z Wrocławia

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
26.10.2005 „Umowa Poczdamska a problem przesiedleń – roszczenia niemieckich związków przesiedleńczych"    »»

[ Wyświetl ]

 

Konrad Szymański

poseł do PE, redaktor naczelny Międzynarodowego Przeglądu Politycznego

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
19.05.2005 „Polska polityka w Unii Europejskiej – szanse i wyzwania"
30.05.2007 „Zmiana krajobrazu politycznego Europy”     »»     »»
15.01.2009 „Rola Unii Europejskiej na wschodzie”     »»     »»

[ Wyświetl ]

 

Józef Tomasz Juros

lekarz chirurg, dyrektor Szpitala św. Rocha w Ozimku, dyrektor generalny EMC Instytutu Medycznego S. A. we Wrocławiu, prezes Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
06.01.2005 „Historia rodu Juros"
18.11.2010 „Mosty z Pruskiej Królewskiej Huty Malapane Ozimku”    »»    »»
22.11.2018 „Paweł Juros – historia Rodu”    »»    »»    »»    »»    »»
15.06.2023 „Życie pośród świętych”

[ Wyświetl ]

 

Marek Jurek

europoseł (2014-), prezes Prawicy Rzeczypospolitej, marszałek Sejmu RP (2005-2007), publicysta

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
22.03.2004 „IV Rzeczpospolita – konieczność naprawy państwa polskiego"
17.10.2013 „Aktualność cywilizacji chrześcijańskiej.”    »»    »»    »»    »»
18.04.2015 „Polska i przyszłość cywilizacji chrześcijańskiej w Europie" (25 lat DLP '90)    »»    »»   »»

[ Wyświetl ]

 

Halina Szustak

poseł na Sejm RP


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
26.02.2004 „W trosce o polskie sprawy"

[ Wyświetl ]

 

prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska

AE w Poznaniu, Minister Skarbu Państwa (2000-2001)


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
19.11.2003 „Stan i perspektywy polskiej gospodarki"

[ Wyświetl ]

 

Kazimierz Michał Ujazdowski

europoseł (2014-), Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000-2001 i 2005-2007)

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
06.05.2002 „Prawica wobec wyborów samorządowych"
20.05.2014 „Silna Polska w solidarnej Europie”    »»
18.04.2015 „Jana Pawła II lekcja o Polsce i Europie" (25 lat DLP '90)    »»    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

prof. dr hab. Jerzy Burchardt

Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
07.03.2002 „Związki Witelona z Legnicą"

[ Wyświetl ]

 

Aleksander Popiel

redaktor pisma postkonserwatywnego Stańczyk


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
10.01.2002 „Świat po ataku terrorystycznym na Amerykę"

[ Wyświetl ]

 

dr hab. Krystyna Czuba

senator RP, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
17.03.2001 „Jakie media, a jakie oczekiwania?"    »»

[ Wyświetl ]

 

Stanisław Obertaniec

senator RP (1989 – 1991), dyrektor Radia Plus Legnica


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
25.11.1999 „Reklama i komercjalizacja w mediach katolickich"
05.10.2023 „Jak to ze mną było (1980-1991)”    »»

[ Wyświetl ]

 

prof. dr hab. Aniela Dylus

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Komitetu Etyki w Nauce PAN


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
14.10.1999 „Kościół a demokracja"

[ Wyświetl ]

 

Wiesław Walendziak

szef Kancelarii Premiera Jerzego Buzka, poseł na Sejm RP


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
02.06.1999 „Polska przed wyborami prezydenckimi"

[ Wyświetl ]

 

Edward Stelmasik

Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
10.12.1998 „Nowe kodyfikacje karne"

[ Wyświetl ]

 

Max Stebler

członek Ruchu Focolari
http://www.focolare.org.pl/


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
29.10.1998 „Ruch Focolari – Dzieło Maryi"

[ Wyświetl ]

 

Małgorzata i Leszek Rusieccy

członek Ruchu Focolari
http://www.focolare.org.pl/


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
29.10.1998 „Ruch Focolari – Dzieło Maryi"

[ Wyświetl ]

 

Stanisław Norberciak

członek Ruchu Focolari
http://www.focolare.org.pl/


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
29.10.1998 „Ruch Focolari – Dzieło Maryi"

[ Wyświetl ]

 

Ryszard Jaśkowski

Przewodniczący Komitetu Wyborczego „AWS – Liga Legnicka"


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
14.05.1998 „Wybory samorządowe 1998"

[ Wyświetl ]

 

Witold L. Idczak

Przewodniczący Rady Miejskiej w Legnicy


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
14.05.1998 „Wybory samorządowe 1998"
17.06.2010 „Polska przed wyborami prezydenckimi”    »»

[ Wyświetl ]

 

prof. dr hab. Łukasz Czuma

Instytut Ekonomii KUL


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
05.06.1996 „Aktualna sytuacja gospodarcza Polski"

[ Wyświetl ]

 

Jan Henryk Baca

artysta malarz z Legnicy


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
10.01.1996 „Droga do imperium – rozważania historiozoficzne nad dziejami Europy Centralnej i Wschodniej"

[ Wyświetl ]

 

prof. dr hab. Maciej Giertych

pisarz, publicysta, członek Prymasowskiej Rady Społecznej


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
29.06.1995 „Antykościół. Antypolonizm. Masoneria."

[ Wyświetl ]

1 2 »

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl