Stan wojenny w Zagłębiu Miedziowym w świetle zachowanych dokumentów

   Przed północą 12 grudnia 1980 r. służby milicyjne i wojskowe zaaresztowały oraz umieściły w ośrodkach internowania ok. 5 tys. działaczy opozycji i Solidarności.

   "W stanie wojennym dokonano bowiem zbrodni, nie tylko poszczególnych osób ale również na duchu narodu. I aby ten duch narodu mógł się w pełni odrodzić potrzebna jest nam prawda o naszych dziejach i stanie wojennym..." mówił Pan Andrzej Potycz, otwierając grudniowe spotkanie w DLP '90 w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy.

Czytaj całość »»

 

Prymas Stefan Wyszyński wobec Ziem Zachodnich i Północnych

   Proces beatyfikacyjny Prymasa Kardynała Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej są okazją do przypominania postaci wybitnych Polaków, duchownych Kościoła Katolickiego.

[image]
dr hab. Kazimiera Jaworska © Joanna Kielar

   W dobie prób sekularyzacji Kościoła, skandali i mody na apostazje, beatyfikacja Matki Róży Czackiej oraz Prymasa Kardynała Wyszyńskiego są prawdziwym dobrem niedobrego czasu dla katolików. Na swój sposób znaczące, zwłaszcza wobec wyzwań z jakimi musiały zmierzyć się te postaci. Róża Czacka z ciężarem niewidzenia i społecznym dramatem osób upośledzonych w przedwojennej Polsce, Stefan Wyszyński z rozrastającą się po wojnie ideologią komunizmu, doświadczeniami ludzi naznaczonych ranami niesprawiedliwej wojny, niszczeniem tradycji i wartości chrześcijańskich.

Czytaj całość »»

 

O świętości w Duszpasterstwie Ludzi Pracy

Po przeszło półrocznej przerwie, związanej z panującymi obostrzeniami, Duszpasterstwo Ludzi Pracy '90 wznowiło swoje comiesięczne wykłady.

   Jednak nie obyło się bez zmian. Po przeszło 325. spotkaniach, które dotąd odbywały się w klasztorze ojców franciszkanów przy ul. Rataja w Legnicy, tym razem miało ono miejsce w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski, która odtąd staje się siedzibą duszpasterstwa.

Czytaj całość »»

 

Tryptyk przykazania miłości

Nie święci garnki lepią, nie bądź taki święty, ona jest święta, niby taki święty... odmieniany przez liczby, przypadki i rodzaje zdaje się mówić o wybranych, wyjątkowych, nieosiągalnych...


[image]
© JKCzytaj całość »»

 

Spotkanie z prałatem Opus Dei w Polsce

Gościem kolejnego 324. spotkania Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90 (DLP '90) w Legnicy był ks. dr Ignacy Soler, rezydujący w Polsce hiszpański kapłan prałatury personalnej Opus Dei.

   Miejscem spotkania 23 stycznia była franciszkańska parafia św. Jana Chrzciciela w Legnicy. Rozpoczęło się ono Mszą św., sprawowaną w intencji zmarłego 7 grudnia 2019 r. śp. o. dr. Tadeusza Słotwińskiego OFM. Ojciec Tadeusz był specjalistą z zakresu teologii życia wewnętrznego, stąd też był jednym z częściej zapraszanych do duszpasterstwa wykładowców. Miał tutaj 25 wykładów.

Czytaj całość »»

1 2 3 4 »

(c) 2006-2021 http://www.dlp90.pl