Używaj rozumu i rozmawiaj

   Z wykładem o związkach pomiędzy islamem, chrześcijaństwem a wolnością wystąpił w Zakonie Braci Mniejszych w Legnicy znany duszpasterz, ksiądz dr Ignacy Soler.

   Ksiądz dr Ignacy Soler, Hiszpan, matematyk, doktor nauk teologicznych, prałat prałatury personalnej Opus Dei oraz bloger gościł w Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych na zaproszenie Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90.

[image]Ksiądz Ignacy Soler © Joanna Kielar


   Do Legnicy peregrynował wielokrotnie, gromadząc na swych wykładach dużą grupę słuchaczy. Także ten wykład spotkał się ze sporym zainteresowaniem, nie tylko środowiska Duszpasterstwa. Temat bowiem gorący i dostarczający wielu różnorodnych emocji. Swoje rozważania ksiądz dr Soler rozpiął pomiędzy pojęciami wiary, wolności, godności i logosu. W ich właściwym wyjaśnieniu odwołał się do encyklik Jana Pawła II, słynnego wykładu ratyzbońskiego Benedykta XVI, nauk Papieża Franciszka, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz konkretnych ludzkich doświadczeń Boga. Za Papieżem Janem Pawłem II przypomniał, że wolność jest "znakiem rozpoznawalnym" człowieka, atrybutem tkwiącym głęboko we wnętrzu każdej osoby, która powinna być zagwarantowana i uznana, zaś jej fundament – godność – przymiotem człowieka wolnego i rozumnego. Wynika z niej zatem: nikogo nie przymuszać do wyznawania wiary lub powodować cierpienia przez jej pogwałcenie.
   Odniósł się także do przemówienia Benedykta XVI na Uniwersytecie w Ratyzbonie, w której cytuje zmodyfikowany wers Księgi Rodzaju: „Na początku było λόγoς”. Logos oznacza zarówno rozum, jak i słowo – rozum, który jest twórczy i zdolny do samo-komunikowania, właśnie jako rozum". Ten krótki wyimek przywołany w wykładzie ks. dr Ignacego Solera posłużył do określenia stanowiska chrześcijanina wobec wyznawców islamu. Można by go nazwać zaproszeniem do logosu czyli używania rozumu, "obrony przez rozum" oraz rozmowy. Dialogowi albo "rozmowie z drugim" przypisał rolę dochodzenia do prawdy. Chrześcijanin poprzez rozmowę, tak jak położna powinien pomóc narodzić się prawdzie o Bogu. Stworzona przez Sokratesa metoda dialogiczna jest zarówno postacią otwarcia się na drugiego człowieka, jak drogą do poznania prawdy. Odrzucenie logosu, terroryzm, fanatyzm wynikają z braku prawdy, z zafałszowania imienia Boga i prowadzą do znanych w historii okrucieństw.
   W rozważaniach nie zabrakło także informacji o islamie, jako drugiej w świecie religii monoteistycznej mającej swoje objawienia, świętą księgę i wezwania określające postawy muzułmanina. Rolą chrześcijanina wobec muzułmanów nie jest potępienie lecz życie w relacji z Chrystusem, modlitwa, osobiste nawrócenie, miłość i pomoc w uporaniu się z terroryzmem czyli z dotarciem do prawdziwego rozumienia imienia Boga.
   Konstatacje księdza dr Solera wywołały długą dyskusję, w której dominowało przekonanie o idealizmie poglądów prelegenta. Wśród słuchaczy miały one jednak swe umocowanie w bieżących wydarzeniach politycznych i praktycznych, które silnie zdystansowały sferę rozważań filozoficznych i teologicznych oraz przypominały o zwykłej roztropności.

■ Joanna Kielar – artykuł opublikowany na portalu legnica24h.pl (22 września 2017 o 0:05).
Artykuł znajduje się pod adresem: http://legnica24h.pl/808,a.html

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl