Dzień Skupienia Bractwa Henryka Pobożnego

   W legnickim domu zakonnym oo. franciszkanów przy ul. Macieja Rataja modlono się, czytano poezję i rozmawiano o piastowskim księciu.

   Dzień skupienia dla członków Bractwa rozpoczęło posiedzenie Kapituły a po nim Msza św., którą celebrował i homilię wygłosił o. Józef Szańca OFMConv.
   W programie znalazła się również konferencja duchowa, którą dla zebranych poprowadził ks. prof. PWT dr hab. Bogusław Drożdż, a po jej zakończeniu odbyło się Walne Zebranie Bractwa. Dyskusja i sprawy różne zamknęły część zamkniętą Dnia Skupienia Bractwa.
   W części otwartej Tomasz Łysiak, pisarz, dziennikarz, aktor i scenarzysta, przeczytał rapsod Stanisława Wyspiańskiego „Henryk Pobożny pod Lignicą”. Tomasz Łysiak jest także częstym gościem Duszpasterstwa ludzi Pracy ’90, które jako pierwsze wystąpiło z wnioskiem o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka Pobożnego.1)
   Przed prezentacją rapsodu Andrzej Potycz, przewodniczący Kapituły Bractwa przeczytał swoje wprowadzenie zatytułowane „Wyspiański – Legnica – Henryk Pobożny".

[image]Celem Bractwa jest m. in. podejmowanie inicjatyw związanych z pogłębianiem wiedzy o Henryku Pobożnym i księżnej Annie Śląskiej, a także popieranie starań związanych z wyniesieniem księcia na ołtarze.1) Jako pierwsze wniosek o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka II Pobożnego zgłosiło Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 w Legnicy (2010). Bractwo Henryka Pobożnego powstało w 2015 r. i od początku swego istnienia popiera ten wniosek. (przypis SAP)

■ Roman Tomczak – http://legnica.gosc.pl/doc/4647213.Dzien-Skupienia-Bractwa-Henryka-Poboznego

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl