Uroczystość 777. rocznicy bitwy pod Legnicą

W ramach uroczystości upamiętniających 777. rocznicę bitwy pod Legnicą odbyły się też uroczystości w Legnickim Polu.
W dniach 4-5 maja miała tam miejsce III edycja Pikniku Historycznego pn. „Legnickie Pole 1241 – tu można stracić głowę” połączonego z Inscenizacją Bitwy pod Legnicą.
http://www.legnickiepole.pl/59-aktualnopci/2475-piknik-historyczny-w-legnickim-polu.html
W związku z tym wydarzeniem organizatorzy Pikniku Historycznego zorganizowali, 4 maja 2018 r. w Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu, konferencję naukową podczas której prelekcje wygłosili:
- prof. dr hab. Rościsław Żerelik (UWr): Wybrane bitwy Mongołów w latach 20-60. XIII wieku;
- prof. UWr dr hab. Józef Szykulski: Podróż przez ojczyznę Czyngis-chana;
- Stanisław Andrzej Potycz (Bractwo Henryka Pobożnego): Henryk Pobożny – „on święty polski”.
https://legnica24h.pl/legnickie-pole-1241-tu-mozna-stracic-glowe,1549,a.html

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl