Floriański, Puławski a teraz Wrocławski

   Psałterz - bo o nim mowa, a dokładnie o tzw. faksymile (dokładnej kopii) tzw. Psałterza Wrocławskiego, o który wzbogaciło 21 września swoje zbiory wrocławskie Muzeum Miejskie. Dar został przekazany przez Guntera Tampe, dyrektora Wydawnictwa Quaternio.z Lucerny, specjalizującego się w tego typu wydawnictwach.
   O zagmatwanej historii dzieła, u początku którego stoi, jako jego fundatorka, księżna Anna, żona księcia Henryka Pobożnego (mogło powstać w latach 1255-67), a na końcu jego obecność w The Fitzwilliam Museum w Cambridge (oryginał podarowany przez spadkobierców w 1950 r.), opowiedział dyrektor Muzeum Miejskiego Wrocławia Maciej Łagiewski.
   Dyrektor Wydawnictwa przybliżył zaś obecnym na prezentacji Psałterza sposób tworzenia kopii oryginału, zastosowanych metod i materiałów. Praca na tym dziełem, zawierającym na swoich prawie 300 stronach 28 całostronicowych miniatur, 10 dużych iluminacji i 168 malunków na marginesach, trwała 1,5 roku. Wykonano go w limitowanej liczbie 680 egzemplarzy Niektóre miejsca, instytucje, muzea, otrzymają go darmowo w ramach współpracy, a pozostała, większa część, będzie w wolnej sprzedaży. Koszt obliczono na 8 tys. euro.
   Psałterze, które powstawały na przestrzeni wieków, najczęściej zawierały zbiór 150 psalmów z Księgi Psalmów Starego Testamentu. Same psalmy są formą modlitwy, sposobem zwracania się do Boga i nawiązywania z Nim relacji. "W tej księdze znajduje swój wyraz całe ludzkie doświadczenie, z różnymi odcieniami i całą gamą uczuć, które towarzyszą ludzkiej egzystencji. W psalmach splatają się ze sobą i wyrażają radość i cierpienie, pragnienie Boga i dostrzeganie własnej niegodności, szczęście i poczucie opuszczenia, ufność Bogu i bolesna samotność, pełnia życia i lęk przed śmiercią. Cała rzeczywistość wierzącego zlewa się w jedno w tych modlitwach, które najpierw lud Izraela, a następnie Kościół przyjął jako uprzywilejowane pośrednictwo relacji z Jedynym Bogiem i właściwą odpowiedź na Jego objawienie w historii" - tak mówił o psalmach papież Benedykt XVI podczas jednej z audiencji generalnych (22 czerwca 2011 r.).
   Tak więc Psałterz Wrocławski – choć na razie w formie faksymile – odnalazł swoje miejsce w mieście, w którym miał powstać. Może kiedyś trafi także na teren naszej diecezji?

■ ks. Piotr Nowosielski – „Niedziela”, nr 40 z 07.10.2019 r.
Skrócona wersja artykułu (z licznymi zdjęciami):
http://niedziela.diecezja.legnica.pl/info/florianski-pulawski-a-teraz-wroclawski

Patrz też: „Średniowieczne psałterze w Bibliotece Uniwersyteckiej” https://uni.wroc.pl/sredniowieczne-psalterze-w-bibliotece-uniwersyteckiej/

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl