Fałszywa mądrość szkodzi

Wystąpienie dla tych, którzy pracy się nie boją.

[image]
   W czwartek 14 listopada w Zakonie Braci Mniejszych w Legnicy odbyło się spotkanie Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90. Tematem Wykładu poprzedzonego Mszą św. w intencji śp. Władysława Bochnaka z okazji 5. rocznicy śmierci i pozostałych zmarłych przyjaciół duszpasterstwa były tym razem "Egzorcyzmy w praktyce Kościoła".
   Prelekcję na ten temat wygłosił ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk. - Tyle jest różnych nieporozumień odnośnie do egzorcyzmów ... - rozpoczął wystąpienie. Pierwszą część wykładu poświęcił omówieniu działania złych duchów opisanego w Piśmie Świętym oraz w czasach tworzącego się Kościoła. Wskazał na Stary Testament, w którym demony rozumiane były przez Żydów jako pozbawione autonomii, a same akty opętania jako wyraz Bożej kary. Zmianę w myśleniu przyniósł Nowy Testament oraz nauka przekazana uczniom. - Chrystus od samego początku walczy z demonem i go zwycięża - mówił. - Po zwycięskim przetrzymaniu kuszenia to natura ludzka zyskuje władzę nad napastującymi demonami. Egzorcyzmów udziela Jezus, a w czasach apostolskich pierwotny Kościół.Ks. Stanisław Araszczuk podkreślał, że Chrystus w walce z demonem zawsze zwycięża.

   Ksiądz profesor przedstawił następnie ewolucję spojrzenia wspólnoty chrześcijańskiej na kwestię egzorcyzmów, egzorcystów opisując jako osoby o "szczególnej drodze rozwoju duchowego". Wskazywał również nowe formy zagrożeń związanych z fałszywą mądrością czy rzekomymi cudotwórcami.
   W drugiej części wystąpienia przedstawiono nową księgę obrzędową związaną z celebracją egzorcyzmów i modlitwami błagalnymi. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z jej treścią. Ks. Araszczuk dokonał rozróżnienia pomiędzy egzorcyzmami większym i mniejszym oraz opisywał poszczególne ich rodzaje. Ostrzegał jednocześnie przed niektórymi wspólnotami rzekomo wypędzającymi demony: - Uważają oni, że otrzymali charyzmat i mogą przez modlitwę wypędzać złego ducha i nie potrzeba święceń ani misji Kościoła, wystarczy charyzmat. W wielu spotkaniach używano formuł egzorcyzmu uroczystego, które to formuły mógł wypowiadać jedynie kapłan. Sporo takich ludzi otwierało się później na działanie złego ducha.
   Ksiądz Władysław Bochnak, w którego intencji sprawowano poprzedzającą wykład Eucharystię, pełnił funkcję kapelana duszpasterstwa w latach 1990-2014, czyli od momentu jego powstania aż do kresu swego życia. Był więc jedną z tych osób, które przyczyniły się do tego, że organizacja funkcjonuje do obecnej chwili i co miesiąc zaprasza na spotkania. Prelekcja ks. Araszczuka była 322. wydarzeniem w życiu duszpasterstwa.
   W grudniu wykład pt. "Na przekór eutanazji. Przypadek św. Franciszka z Asyżu" wygłosi o. dr Wacław Stanisław Chomik OFM.

■ Jakub Zakrawacz – „Gość Niedzielny” nr 47 z 24.11.2019 r.
Czytaj także: J. Zakrawacz, „Legnica. O egzorcyzmach na ul. Rataja” – artykuł opublikowany 19.11.2019 r., wraz z galerią zdjęć, pod adresem: https://legnica.gosc.pl/doc/5990259.Legnica-O-egzorcyzmach-na-ul-Rataja

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl