Ks. Ignacy Soler w KLO i II LO w Legnicy

Ks. Ignacy Soler w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy


„Moi papieże” - wykład ks. dr. Solera


Ks. dr Ignacy Soler prelegent z prawdziwie hiszpańskim temperamentem, bardzo żywo, z przejęciem i pogodnie mówił o kolejnych papieżach: „Papieże mojego życia: św. Jan XXIII, św. Paweł VI, Jan Paweł I, św. Jan Paweł II”. Wszyscy byliśmy zasłuchani w świadectwo miłości kapłana do Kościoła. Ks. Ignacy jest Hiszpanem, nauczył się języka polskiego na Uniwersytecie w Warszawie, bo polubił Polskę, Ojczyznę św. Jana Pawła II i chciał dobrze rozumieć nauczanie Papieża - Polaka. Ksiądz należy do Opus Dei. Cieszy się, bo otrzymał już obywatelstwo polskie. Po wykładzie ks. dr dokonał wpisu pamiątkowego w naszej kronice.

[image]
[image]
[image]
[image]
[image]

http://www.klo.franciszkanie.pl/index.php/liceumKs. Ignacy Soler w II Liceum Ogólnokształcącym im. św. Stanisław Wyspiańskiego w Legnicy


Papieże mojego życia


W dniu 24 stycznia odbył się w naszej szkole wykład ks. dr Ignacego Solera zatytułowany: „Papieże mojego życia – od papieża Pawła VI do papieża Franciszka”. Wykładowca w interesujący sposób przedstawił realia pontyfikatów Pawła VI, Benedykta XVI, Jana Pawła II oraz obecnego papieża Franciszka, odnosząc się jednocześnie do problemów współczesnego świata. Młodzież z uwagą wysłuchała wystąpienia, które mogło skłonić do refleksji. W spotkaniu wzięły udział klasy 3a, 3c, 1e, 1g.


[image][image]
[image]
[image]
[image]

https://2lo.legnica.eu/category/prelekcje-wyklady-spotkania/

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl