Zygmunt Urban nie żyje, pogrzeb w piątek 10 lipca

   7 lipca w wieku 91 lat zmarł Zygmunt Urban, wielka postać legnickiej opozycji. Od lat 60-tych ubiegłego wieku skupiał wokół siebie "pod nosem sowietów" środowiska zorientowane na odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego (KUL)wiele lat pracował jako bibliotekarz w Technikum Elektroenergetycznym w Legnicy. Jego oddziaływanie na młodzież, aktywność w Duszpasterstwie Akademickim w końcu przystąpienie do Konfederacji Polski Niepodległej i działalność w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO) doprowadziły w roku 1979 do jego aresztowania i zwolnienia z pracy. Był aktywny w czasie pierwszej Solidarności i w stanie wojennym. Przeciwnik porozumienia przy Okrągłym Stole. Całe życie poświęcił wszczepianiu młodzieży idei Niepodległości Polski i dążenia do niej . Zmiany, jakie zaszły w Polsce po '89 roku, kierunek w którym zmierzała Polska, przeżywał jako osobisty dramat. Po obaleniu 4 czerwca 1992r. rządu Jana Olszewskiego ("Nocna zmiana"), w którym służyło paru jego przyjaciół, zapadł się w sobie. Żył na uboczu wydarzeń otoczony opieką i miłością żony Marii.

■ Stanisław Obertaniec – https://www.legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-fakty/16-fakty-legnica/34122-zygmunt-urban-nie-zyje (pod tym linkiem zostały umieszczone wspomnienia przyjaciół o Zygmuncie Urbanie: Romualda Szeremietiewa, Stanisława Kota, Krystyny Sobierajskiej, Bronisława Kamińskiego, Stanisława Andrzeja Potycza, Artura Torbińskiego i Zdzisława Bilskiego oraz zdjęcia z nim.

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl