Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 – dzieło, które wpisuje się w historię Diecezji Legnickiej

   Z satysfakcją przyjąłem informację o kolejnej już książce pana mecenasa Stanisława Andrzeja Potycza, dokumentującej działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90. Tytuł książki jest wymowny: Idziemy dalej... Z okazji 30-lecia Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 (1990-2020).
   Idziemy dalej..., ponieważ Duszpasterstwo prowadzi Osoba bardzo zaangażowana, wybitna i kompetentna.
   Idziemy dalej..., bo Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 od chwili swego powstania, wchodzi zdecydowanie w wolę Bożą, która harmonizuje pracowitość z wdzięcznością, a osiągnięcia z pokorą.
   Idziemy dalej..., gdyż dzieło, które jednoczy ludzi we wspólnym celu, jest nadal potrzebne dla kultury legnickiego środowiska, dla inspiracji ewangelizacyjnej Kościoła lokalnego, dla rozwoju wszystkich, którzy pragną „sięgać gwiazd”.
   Ta książka nie jest zwykłym zbiorem tekstów, w tym konferencji, wywiadów, homilii czy prasowych relacji. Jest nade wszystko świadectwem pięknych ludzkich postaw, które uwznioślają umysły oraz radują serca. Jest świadectwem chrześcijańskiej wiary, twórczego patriotyzmu oraz wspólnego poszukiwania prawdy, tak zdecydowanie przewijającej się przez wszystkie obszary współczesnej kultury, a zatem naukę, moralność, religię i sztukę.
   Książka Idziemy dalej... swoim zaistnieniem dynamicznie wchodzi we współczesność dolnośląskiego społeczeństwa, przekazując mu solidną „pewność”, na której można i należy nadal budować. Osadzona na fundamencie faktów historycznych działającego Duszpasterstwa
Ludzi Pracy ’90 śmiało wychyla się ku przyszłości, pisząc niejako w zarysie następną pozycję wydawniczą. Nawet już się uśmiecha do niej – tej z przyszłości, pod co podprowadza choćby poetyczna myśl wieńcząca prezentowaną publikację.
   Szanowny Panie Stanisławie Andrzeju – dziękuję! Dziękuję za tę książkę. Dziękuję za te wspaniałe lata pracy na rzecz Duszpasterstwa. Dziękuję za rzetelność i przyjaźń.
   Życzę, aby jubileusz 30-lecia działalności Duszpasterstwa przenikała niczym niezmącona radość, wypływająca zwłaszcza z dobrze spełnionego chrześcijańsko-społecznego powołania, wiążącego tak pięknie wzniosłe cele z zawsze godziwymi metodami i środkami. Niech Duszpasterstwo nadal trwa, inicjuje i towarzyszy. Niech Dobry Bóg błogosławi!


■ Ks. prof. PWT dr hab. Bogusław Drożdż – słowo wygłoszone podczas konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 30-lecia DLP ’90 (15.01.2022 r.).
Podobnej treści tekst – noszący tytuł „Słowo kapelana Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90” – został zamieszczony w książce Idziemy dalej… (Legnica 2021, red. S.A. Potycz).

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl