Słowo powitania

Ekscelencjo, Szanowni Państwo!

Witam wszystkich uczestników konferencji naukowej organizowanej z okazji 30-lecia Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90. W szczególności witam członków Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90, ale też tych wszystkich, którzy są związani różnymi więzami z tym środowiskiem.
Seminarium to jest miejsce nie tylko kształcenia i formowania kapłanów, prezbiterów, czy też katechetów, ale – jak sama nazwa wskazuje – jest to miejsce zasiewania słowa prawdy. I Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 również znalazło w murach tego domu poczytne miejsce, choć przez wiele lat spotkania odbywały się w innej przestrzeni. O tym Pan Mecenas będzie jeszcze mówił. Nie mniej te najbardziej uroczyste, te związane z odbywaniem sympozjów, konferencji od wielu lat odbywają się właśnie tutaj. I cieszę się bardzo z tego powodu, że w murach tego budynku , domu diecezjalnego odbywa się również formacja w szerszym zakresie. Nie tylko kandydatów do święceń prezbiteratu, ale także tych osób, które są zaangażowane w życie społeczne w naszej diecezji, a nawet szerzej, bo również w Polsce.
Bardzo się cieszę z obecności wśród nas przedstawicieli życia publicznego – Pani Poseł, Pani Senator – ale zostawiam już teraz czas dla Pana Mecenasa, który za chwilę zaprezentuje naszych szanownych gości, a ja bardzo proszę, abyście Państwo czuli się tutaj jak w domu.


■ Ks. dr Piotr Kot – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, które było współorganizatorem konferencji.

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl