O plagach dotykających Polskę

Gościem Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90 w Legnicy podczas 333. spotkania był Stanisław Srokowski, autor wielu powieści poświęconych tematyce kresowej i współczesnej Polsce.

Jest też poetą, dramaturgiem i publicystą. Uczestników spotkania przyciągnął zapewne tytuł jego wykładu, który brzmiał: „Siedem plag Polski”. Autor wystąpienia rozpoczął od przypomnienia kontekstu historyczno-społecznego naszej Ojczyzny, ukazując jej zmagania z różnymi wydarzeniami i wyzwaniami na przestrzeni dziejów.

[image]
Stanisław Srokowski zagościł w Legnicy                        Ks. Piotr Nowosielski/Niedziela

Mówiąc o tytułowych plagach dotykających ją dzisiaj, zaliczył do nich likwidację pojęcia „naród”, które zastępuje się słowem „społeczeństwo”, a to oznacza zarazem likwidację pojęcia „państwo”. Drugą z plag, jest bezwzględna krytyka i niszczenie wiary, Kościoła, religii. Kolejną – walka z rodziną. Następną – walka z historią. Zaliczył do nich również walkę z językiem, która polega na zmianach znaczenia słów. To prowadzi do stwierdzeń, że nie ma prawdy obiektywnej, jest postprawda, bo prawda jest taka, jakiej wyobrażenie każdy nosi w sobie. Niektóre pojęcia ruguje się z języka publicznego, jak np. słowo „kłamstwo” zastępuje się słowem „fakenews”. Za szóstą plagę autor uznał niepojęty atak na piękno. Przykładem tego mogą być liczne np. spektakle teatralne, w których epatuje się nagością, niszczy się dobry smak, czy naturalne poczucie wstydu. Jako siódmą plagę, wymienił natomiast degradację przyrody, co jest zamachem na myślenie o przyrodzie, jako darze Bożym.

■ Ks. Piotr Nowosielski – „Niedziela Legnicka” nr 21 z 22.05.2022 r.

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl